ERA-NET humanitāro zinātņu jomā HERA jaunais konkurss

2017. gada 24. augustā ir izsludināts projektu konkurss par tēmu “Publiskās telpas: Kultūra un integrācija Eiropā”. Konkursa akronīms – HERA JRP PS.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās šādas valstis un finansējošās institūcijas:

Valsts/reģions

Finansējošā organizācija

Apvienotā Karaliste

Mākslas un humanitāros zinātņu padome (AHRC)

Austrija

Zinātniskās pētniecības atbalsta fonds (FWF)

Beļģija (Valonija)

Zinātniskās pētniecības fonds (FNRS)

Čehija

Čehijas Zinātņu akadēmija (CAS)

Dānija

Neatkarīgais pētniecības fonds (UFF) – Dānijas Zinātnes un Izglītības aģentūras (DASTI) sastāvā

Francija

Francijas Nacionālā Pētniecības aģentūra (ANR)

Horvātija

Horvātijas zinātņu un mākslas akadēmija (HAZU)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Īrija

Īrijas pētniecības padome (IRC)

Islande

Islandes Pētniecības centrs (RANNIS)

Itālija

Universitāšu un izglītības ministrija (MIUR)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Lietuva

Lietuvas pētniecības padome (LMT)

Luksemburga

Nacionālais pētniecības fonds (FNR)

Nīderlande

Nīderlandes pētniecības organizācija (NWO)

Norvēģija

Norvēģijas Pētniecības padome (RCN)

Polija

Nacionālais zinātnes centrs (NCN)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Slovēnija

Izglītības, zinātnes un sporta ministrija (MIZS)

Somija

Somijas akadēmija (AKA)

Spānija

Ekonomikas, industrijas un konkurētspējas ministrija (MINECO)/Valsts pētniecības aģentūra (AEI)

Šveice

Šveices nacionālais zinātnes fonds (SNF)

Vācija

Federālā Izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Zviedrija

Pētniecības padome (VR)

Projektu konkursa tematika

 • Pētniecība par publiskajām telpām tiks atbalstīta visā šīs modernās tematikas plašumā. Piemēri pētniecības tēmām:
 • Publiskās telpas koncepcijas un pieejas publiskas telpas izpētei
 • Publiskās telpas vēsturiskās iezīmes un formas, šo iezīmju nozīmīgums
 • Publiskās telpas veidošanās institucionalizētu un neinstitucionalizētu procesu rezultātā
 • Kultūras, mākslas un kreativitātes loma publisko telpu veidošanā
 • Migrācijas ietekme uz kultūru un publisko telpu rašanos un izmantošanu

Tā kā publiskās telpas izpēte ir moderna straujai attīstībai pakļauta joma, aicinām iepazīties ar pilno projektu konkursa tekstu.


Laika grafiks:

2017. gada 24. augusts

Konkursa izsludināšana

2017. gada 24. oktobris 14:00 pēc Centrāleiropas vasaras laika

Pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšana

2018. gada janvāris

Pirmās kārtas projektu pieteikumu izvērtēšana

2018. gada februāra sākums

Uzaicinājuma izsūtīšana veiksmīgo pieteikumu konsorcijiem

2018. gada 9. maijs

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas termiņš

2018. gada augusts

Pilno projektu izvērtēšana attālināti

2018.g. septembra sākums

Vērtējuma izsūtīšana konsorcijiem, dodot iespēju oponēt vērtētāju lēmumam (rebuttal)

2018. gada oktobris

Vērtēšanas paneļa sanāksme

2018.g. decembris

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2019. gada maijs

Projektu uzsākšanas pēdējais datums

2022. gada maijs

Projektiem jābūt pabeigtiem

  Nosacījumi projekta pieteikšanai

 • Konsorcijā jābūt vismaz četrām pētnieku grupām, kas pārstāv četras dažādas valstis, kas piedalās konkursā.
 • Asociētie partneri pārstāv pētniecības rezultātu lietotājus, vai ieinteresētās organizācijas. Jāpievieno dalības apliecinājums
 • Kooperācijas partneri pārstāv valstis, kuras nepiedalās konkursā.Nepieciešams dalības paliecinājums.
 • Ne asociētie partneri, ne kooperācijas partneri paši nevar pieprasīt finansējumu HERA konkursā.
 • Budžeta sastādīšanai jālieto pievienotā tabula.

Pārējos dalības nosacījumus skat. projektu konkursa tekstā.

Uzmanību! Viens un tas pats vadošais pētnieks (PI – principal investigator) var piedalīties tikai vienā projekta pieteikumā! Tā paša vadošā pētnieka dalība vairākos pieteikumos noved pie visu šo pieteikumu bezierunu noraidīšanas! Tādējādi, lai viena un tā pati zinātniskā institūcija piedalītos citos pieteikumos, katru reizi dalībniekam jābūt citam vadošajam pētniekam, ar kura vārdu tiek identificēta Latvijas grupa, un kura CV tiek pievienots pieteikumam! Nav pieļaujama divu grupu (katru vada cits PI) no tās pašas institūcijas dalība vienā un tai pašā projektā.

Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa sludinājuma tekstā.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Papildus informācija: