ICRAD projektu pieteikumu konkurss

Izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET ICRAD “Starptautiski pētniecības projekti par dzīvnieku infekcijas slimībām”.

Konkurss divās kārtās ar projektu iesniegšanas termiņu pirmajā kārtā 2020. gada 31. martā plkst. 15:00 pēc Latvijas laika (EET).

Konkursā trīs galvenās tēmas:

  • Pētījumi par dzīvnieku infekciju epidēmijām un jaunajām infekcijas slimībām
  • Pētījumi par vakcīnu platformām
  • Jaunas diagnostiskās tehnoloģijas, kuras pielietojamas lauka apstākļos ar īpašu uzsvaru uz Āfrikas cūku mēri un dzīvnieku gripu (bet ne tikai).

Laika grafiks:

2020. gada 31. marts plkst. 15:00 pēc Latvijas laika (EET)

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2020. gada jūnijs

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2020. gada 5. augusts plkst. 15:00 pēc Latvijas laika (EET)

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2020. gada oktobris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2020. gada novembris

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2021. g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Dalības nosacījumi – konsorcijā piedalās vismaz trīs atbilstošas pētniecības organizācijas no trim ES dalības vai asociētām valstīm, kas piedalās konkursā un ir tiesīgi saņemt ES līdzfinansējumu. Maksimālais jebkādu dalībnieku skaits konsorcijā ir seši.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa nolikumā.

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: +371-29472349