JPCOFUND2

ERA-NET Cofund JPCOFUND2 vērsts uz Kopējās programmēšanas iniciatīvas neirodeģeneratīvo slimību jomā pētniecības stratēģijas īstenošanu, pielietojot ERA-NET Cofund instrumentu.

JPCOFUND2 koordinators ir Francijas veselības pētījumu institūts INSERM.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

JPCOFUND2 piedalās 24 valstis, tai skaitā Apvienotā Karaliste un Austrālija.

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: 29472349