JPCOFUND2 projektu konkurss

neirodeģeneratīvo slimību jomā

2021. gada konkursa tēma ir “Pirmsdiagnozes notikušu fizioloģisko sistēmu traucējumu sasaiste ar vēlākām neirodeģeneratīvajām slimībām”. Var tikt atbalstīti pētījumi par šādām slimībām:

  • Alcheimera slimība un citas demences formas
  • Parkinsona slimība un ar PS saistītas saslimšanas
  • Prionu izraisītas slimības
  • Motoriskā neirona slimības
  • Hantingtona slimība
  • Spino-cerebellāra ataksija
  • Spinālā muskuļu atrofija

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrālijas, Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Čehijas Republikas, Dānijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Zviedrijas, Šveices un Turcijas.

Laika grafiks:

2021. gada 2. martam plkst. 16:00 pēc Latvijas laika

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2021. gada maija vidus

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2020. gada 29. jūnijam plkst. 16:00 pēc Latvijas laika

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2021. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2021. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2022. gada pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši. Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Polijas, Čehijas Republikas, Ungārijas, Turcijas). Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi. Maksimālais projektu ilgums trīs gadi.

Detalizēta informācija par projektu konkursu pieejama JPCOFUND mājaslapā

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
Tālrunis: +371 29472349
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv