NEURON JTC projektu pieteikumu konkurss

2021. gada konkursa (JTC 2021) tēma ir “Nervu sistēmas attīstības traucējumi”.

Konkursa apakštēmas:

  • Fundamentāli pētījumi par nervu sistēmas attīstības traucējumu patoģenēzi, etioloģiju, uzņēmības un pretošanās mehānismiem
  • Klīniskie pētījumi, lai radītu jaunas prevencijas, diagnostikas, pacientu stratifikācijas, terapijas un eventuāli rehabilitācijas stratēģijas nervu sistēmas attīstības traucējumu gadījumā

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Horvātijas, Igaunijas, Izraēlas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Taivānas, Turcijas, Ungārijas.

Laika grafiks:

2021. gada 9. marts plkst. 15:00 pēc Latvijas laika

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2021. gada maija vidus

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2021. gada 30. jūnijs plkst. 15:00 pēc Latvijas laika

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2021. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2021. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2022. g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci. Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Rumānijas, Slovākijas, Turcijas un Ungārijas). Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz seši. Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. 

Aicinām pievērst uzmanību, ka ERA-NET NEURON neatbalsta pētījumus par neirodeģeneratīvajām slimībām. Šādus pētījumus var iesniegt konkursā ERA-NET JPCOFUND2. 

Detalizēta informācija par projektu konkursu pieeajama konkursa mājaslapā

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
Tālrunis: +371 29472349
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv