Aicinām pieteikties ERAF atbalstam projektu sagatavošanas finansēšanai

27.06.2018

Valsts izglītības un attīstības aģentūra aicina Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās  institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētus komersantus, kas savu pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā, pieteikties projektu sagatavošanas finansēšanas atbalstam.

Finansiālo atbalstu piešķir projektu pieteikumiem, kas iesniegti attiecīgo Eiropas Savienības izpildinstitūciju organizētajos programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas, to apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos, ja projekta pieteikums saņēmis novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa  (vērtējums vienāds ar kvalitātes sliekšņa vērtību vai augstāks) un iepriekš nav saņēmis finansējumu projekta izstrādes izdevumu segšanai no Latvijas valsts budžeta vai Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem.

Atbalsta vienas vienības izmaksu likme katram projekta pieteicējam par viena projekta sagatavošanu ir 9 000 eiro, ja pieteicējs ir projekta koordinators, un 6 000 eiro, ja pieteicējs ir projekta partneris.

Atbalsta pieteikumus VIAA pieņems līdz 2021. gada 31. martam ar saimniecisku darbību saistītam projektam un līdz 2023. gada 31. augustam ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam, vai citam termiņam, par kuru VIAA paziņos savā mājaslapā.

ERAF atbalsts projektu sagatavošanas finansēšanai tiek sniegts projekta "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5 776 893,33 EUR, no kurām ERAF finansējums ir 4 910 359,33 EUR un  valsts budžeta finansējums - 866 534,00 EUR. 

Detalizēta informācija par pieteikšanās kārtību un nosacījumiem pieejama VIAA mājaslapas sadaļā Starptautiskās pētniecības programmas » ERAF projekts

Papildu informācija:

Elza Zeidlere
VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv