Kontaktinformācija:

Agita Grenenberga
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Nacionālā kontaktpunkta vadītāja vietniece\
Tālrunis: 67358432
E-pasts: agita.grenenberga@viaa.gov.lv

Jānis Ancāns
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Nacionālā kontaktpunkta vadītājs
Tālrunis: 67358451
E-pasts: janis.ancans@viaa.gov.lv

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Ina Dobrāja
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785416
E-pasts: ina.dobraja@viaa.gov.lv