Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve: 

Laura Kunga-Jēgere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
EUREKA Latvijas Nacionālo projektu koordinatore
E-pasts: laura.kunga-jegere@viaa.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve (HLG):

Linda Vecbiškena
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta
Projektu vadītāja starptautiskās sadarbības un ES jautājumos