Eiropas Zinātnieku nakts

Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas iniciēts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā, saistošā veidā skaidrojot zinātnes sasniegumus un ļaujot ikvienam interesentam ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šo pasākumu organizē visās Eiropas Savienības valstīs, lai popularizētu pētniecības un inovāciju aktivitātes, veicinātu izpratni par zinātnieku darbu un tā ietekmi  uz mūsu ikdienas dzīvi, kā arī rosinātu jauniešus izvēlēties zinātnieka karjeru.

Latvijā Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi pirmoreiz notika 2006. gadā, bet VIAA sadarbībā ar vadošajām Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem Zinātnieku nakti pirmoreiz organizēja 2015. gadā.

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programmu 2018. un 2019. gadā finansē no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātes projekta NIGHTLV-2018-2019  (granta līguma Nr.819129) līdzekļiem.