Zinātnieku nakts 2015 pasākumu programmas deviņās Latvijas pilsētās

Pilna pasākuma programma: ?d=VIAA_ZinatniekuNakts_2015_buklets_105x297mm_Q_web.pdf

Pilsēta Norises vieta, adrese
Rīga
Latvijas Universitāte (LU) un tās fakultātes:

Salaspils
Jelgava
Daugavpils
Rēzekne
Ventspils
Liepāja
Valmiera
Cēsis