Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.likumi.lv
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2014. gada 31. oktobra reglaments Nr.1-41.1/12 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments"
  • 2015. gada 1. aprīļa reglaments Nr.1.-41.1/3 „Grozījumi Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014. gada 31. oktobra reglamentā Nr.1.41.1/12 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments””
  • 2015. gada 31. augusta reglaments Nr.1.-41.1/7 „Grozījums Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014. gada 31. oktobra reglamentā Nr.1.41.1/12 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments””

nr_12_viaa_reglaments.pdf?d=files/news/543/nr_12_viaa_reglaments.pdf

 

nr_3_groz_viaa_reglament_01_04_2015_.pdf?d=files/news/543/nr_3_groz_viaa_reglament_01_04_2015_.pdf

 

?d=Nr_7_Groz_VIAA_reglaments_31_08_2015_.pdf

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss?d=files/news/543/etikas_kodekss_2013.pdf Aktualizēts: 28.12.2013
  • 2004. gada 29. aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
  • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
  • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai