Lapa aktualizēta: 29.05.2014 Uz sākumu » VIAA » Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.vestnesis.lv
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2013.gada 8. aprīļa reglaments Nr.1-41.1/7 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments"
    • Grozījumi Valsts izglītības attīstības aģentūras 2013.gada 8. aprīļa reglamentā Nr.1-41.1/7 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments"

nr_7_viaa_reglaments_08_04_2013.pdf

 

nr.3_groz_jumi_viaa_nolikums.pdf

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss Aktualizēts: 28.12.2013
  • 2004.gada 29.aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
  • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
  • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.