Kalendārs

23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Lapa aktualizēta: 03.11.2014 Uz sākumu » VIAA » Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.likumi.lv
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2014. gada 31. oktobra reglaments Nr.1-41.1/12 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments"

nr_12_viaa_reglaments.pdf

 

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss Aktualizēts: 28.12.2013
  • 2004.gada 29.aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
  • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
  • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.