Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

 • Valsts pārvaldes iekārtas likums
 • Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.likumi.lv
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments
  • 2019. gada 8. janvāra grozījumi 
  • 2019. gada 16. augusta grozījumi
  • 2020. gada 26. marta grozījumi

?d=VIAA_Reglaments_01.12.2016..pdf 

 

?d=VIAAregl_groz_08.01.2019.pdf

?d=VIAAregl_groz_16.08.2019.pdf

?d=VIAA_Reglaments_groz_26.03.2020.pdf

 • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss?d=files/news/543/etikas_kodekss_2013.pdf Aktualizēts: 28.12.2013
 • 2004. gada 29. aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
 • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
 • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai