Kalendārs

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Lapa aktualizēta: 07.04.2015 Uz sākumu » VIAA » Normatīvie akti

Normatīvie akti, kas regulē Valsts izglītības attīstības aģentūras darbību

  • Valsts pārvaldes iekārtas likums
  • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”
www.likumi.lv
  • Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2014. gada 31. oktobra reglaments Nr.1-41.1/12 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments"
       - 2015. gada 1. aprīļa reglaments Nr. 1.-41.1/3 „Grozījumi Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014. gada 31. oktobra reglamentā Nr.1.41.1/12 „Valsts izglītības attīstības aģentūras reglaments”” 

nr_12_viaa_reglaments.pdf

 

nr_3_groz_viaa_reglament_01_04_2015_.pdf

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras ētikas kodekss
Ētikas kodekss Aktualizēts: 28.12.2013
  • 2004. gada 29. aprīļa rīkojums nr. 291 „Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra" reorganizāciju un valsts aģentūras "Profesionālās izglītības attīstības aģentūra" izveidi 
  • Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
  • Par valsts aģentūras "Akadēmisko programmu aģentūra" likvidāciju, to pievienojot Valsts izglītības attīstības aģentūrai
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.