Державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії» 

UA help phone LV +371 27380380

+37127380380

Інформаційний телефон надає біженцям, які покинули Україну через війну, централізовану інформацію про доступну в Латвії допомогу та підтримку: як отримати роботу, психологічну допомогу, юридичну підтримку, послуги перекладача, медичну допомогу, соціальну підтримку тощо. У свою чергу, жителі Латвії можуть отримувати інформацію про можливості робити пожертви та надавати підтримку, наприклад, займаючись волонтерською діяльністю. 

Допомога українським біженцям у Латвії – єдиний веб-сайт латвійською, російською, українською та англійською мовами.

izglitibaukrainiem@izm.gov.lv – Інформаційна електронна пошта Міністерства освіти і науки про можливості освіти та доступну підтримку в Латвії для жителів України.

Ризький центр підтримки жителів України знаходитиметься за адресою: вулиця Aмату, 1, Рига. Він відкритий з 9.00 до 17.00. 

Study in Latvia 

Установа Як діяти Примітки
Професійна освіта Можна продовжити раніше розпочату професійну освіту або профорієнтаційну освіту. В першу чергу звертайтеся до Комісії з цивільної оборони території співробітництва, або до єдиного пункту координації підтримки, що надається державою та муніципалітетами, або до Державної пожежно-рятувальної служби, які зберуть інформацію та відправлять її до відповідних органів.  Зверніться до будь-якого жителя в своєму муніципалітеті, і він Вам допоможе зв’язатися з потрібними службами
Вищі навчальні заклади

Цивільні жителі України, які до 24 лютого 2022 року навчалися в Україні за акредитованими освітніми програмами вищої освіти, можуть бути прийняті до акредитованих вищих навчальних закладів Латвії. Інформацію про можливості, які пропонують університети, шукайте тут.

Ініціатива #ScienceForUkraine – допомагає зрозуміти, які наукові установи по всьому світу готові надати українським студентам та дослідникам можливість продовжити навчання чи роботу. На домашній сторінці централізовано узагальнюються пропозиції місць проживання та роботи.

National Guide to Higher Education in Latvia

Українським студентам пропонується така ж сама підтримка в навчанні, як і студентам Латвії. 

Про стипендії

5 квітня 2022 року Кабінет Міністрів підтримав державний механізм підтримки цивільних громадян України, розроблений Міністерством освіти і науки. Спеціальний фонд підтримує стипендію до 522 000 євро для отримання вищої освіти та забезпечення безперервної наукової діяльності.

Студенти всіх рівнів навчання, які беруть участь у державних або приватних вищих навчальних закладах Латвії (тобто коледжах), можуть отримати стипендію в розмірі 140 євро від дня прийому до кінця семестру 30 червня цього року. Визнання попередніх освітніх документів студентів України та прийом студентів до відповідної програми навчання англійською або латиською мовами є власними університетськими компетенціями.

При солідарності з українською академічною спільнотою наукові установи Латвії можуть встановити робочі правові відносини з українськими дослідниками або запропонувати стажування в своєму інституті. Якщо науковий орган пропонує українським дослідникам стажування (без отримання винагороди), держава забезпечить наукову та академічну роботу 900 євро на місяць до 31 серпня цього року.

Заявки на стипендію для цивільних громадян України необхідно подавати через вищі навчальні та наукові заклади Латвії. Індивідуальні заявки не приймаються.

State Unified Information hotline “Assistance to Ukrainians in Latvia” 

+371 27380380

The information hotline provides war refugees from Ukraine with centralised information on the assistance and support available in Latvia: how to receive employment-related services, psychological assistance, legal support, services of an interpreter, health care services, social support and other services. Meanwhile, the residents of Latvia can receive information about the opportunities to make donations and provide support, for example, by engaging in voluntary work. 

Assistance to Ukrainian refugees in Latvia - a single website in Latvian, Russian, Ukrainian and English.

Riga Support Centre for residents of Ukraine is located at Amatu street 4, Riga. It is open from 9.00 to 17.00.

Study in Latvia provide advice about studies by e-mail studyinlatvia@viaa.gov.lv or phone +371 67559491

Institution What to do Notes
Vocational education An opportunity to continue previously commenced vocational education or education in the vocational field exists. Primarily, please contact the Civil Protection Committee of the Cooperation Area, or the joint state and local government support coordination point or the State Fire and Rescue Service, which will collect information and forward it to the relevant authorities.  Ask everyone in your municipality for information and they will help you contact the services you need.
Higher education institutions

Civilians of Ukraine, who had been studying at higher education institutions in study programmes accredited in Ukraine until 24 February 2022, may be admitted to accredited Latvian higher education institutions. Find information on the opportunities offered by universities here.

#ScienceForUkraine initiative - to identify scientific institutions worldwide that are ready to provide Ukrainian students and researchers with the opportunity to continue their studies or work. The website provides a centralised collection of offers for accommodation and employment.

National Guide to Higher Education in Latvia

Ukrainian students shall be offered the same study support as the support that students in Latvia are entitled to. 

 

ABOUT SCHOLARSHIPS AND FELLOWSHIPS

Ukrainian students and researchers will be able to continue their studies and research in Latvia with opportunity to receive scholarships and paid internships. 

Ukrainian students of all study levels enrolled in Latvian public or private higher education institutions (including colleges) will be able to receive a scholarship in the amount of 140 euros per month from the day of enrolment until the end of the semester on 30th June this year.

In solidarity with the academic community of Ukraine, Latvian higher education and scientific institutions included in the Register of Scientific Institutions may offer internships to Ukrainian researchers at their institution. If the institution offers an internship (without remuneration) to Ukrainian researchers, the state will provide a research fellowship for scientific and academic work of 900 euros per month until 31st August this year.

Applications for state support mechanism for the Civilians of Ukraine should be submitted through Latvian higher education and scientific institutions. Individual applications will not be accepted.