palīdzība ukraiņiem Latvijā 27380380

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, 2. martā darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27 380 380.

Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā – vienotā tīmekļvietne latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā.

izglitibaukrainiem@izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais e-pasts par Ukrainas iedzīvotāju izglītības iespējām Latvijā un pieejamo atbalstu.

Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem atrodas Amatu ielā 4, Rīgā. Tas ir atvērts no plkst. 9.00 līdz 17.00. 

Study in Latvia sniedz konsultācijas par augstākās izglītību attālināti pa e-pastu studyinlatvia@viaa.gov.lv vai tālruņa numuru +371 67559491.

Niid.lv sniedz konsultācijas par vidējo profesionālo izglītību attālināti

Iestāde Kā rīkoties Piezīmes
Profesionālā izglītītība Pastāv iespēja turpināt iepriekš iesākto profesionālo izglītību vai profesionālās ievirzes izglītību. Primāri aicinām vērsties Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā,vai  vienotajā valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktā vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kas apkopos informāciju un nosūtīs attiecīgajām institūcijām.  Jautājiet informāciju ikvienam iedzīvotājam savā pašvaldībā un viņš jums palīdzēs sazināties ar nepieciešamajiem dienestiem
Augstskolas

Ukrainas civiliedzīvotāji, kas līdz 2022. gada 24. februārim studējuši Ukrainā akreditētās augstākās izglītības studiju programmās var tikt uzņemti akreditētās Latvijas augstskolās. Informāciju par augstskolu piedāvātajām iespējām meklējiet šeit.

#ScienceForUkraine iniciatīva – lai apzinātu zinātniskās institūcijas visā pasaulē, kuras gatavas nodrošināt Ukrainas studentiem un zinātniekiem iespēju turpināt viņu studijas vai darbu. Mājaslapā tiek centralizēti apkopoti piedāvājumi dzīves un darba vietām.

Plašāka informācija par studijām Latvijā pieejama Study in Latvia mājaslapā

Ukrainas studējošajiem tiek piedāvāts tāds pats atbalsts studijām, kāds ir studējošajiem Latvijā 

2022. gada 5. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto valsts atbalsta mehānismu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Īpašais atbalsta stipendiju fonds līdz 522 000 eiro apmērā paredzēts augstākās izglītības iegūšanai un zinātniskās darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 

Visu studiju līmeņu studējošie, kas uzņemti Latvijas valsts vai privātajās augstākās izglītības iestādēs (t.sk. koledžās),  var saņemt stipendiju 140 eiro apmērā no uzņemšanas dienas līdz semestra beigām šā gada 30. jūnijā. Ukrainas studentu iepriekšējo izglītības dokumentu atzīšana un studentu uzņemšana atbilstošā studiju programmā angļu vai latviešu valodā ir pašu augstskolu kompetencē.

Solidarizējoties ar Ukrainas akadēmisko kopienu, Zinātnisko institūciju reģistrā esošās Latvijas zinātniskās institūcijas var nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Ukrainas pētniekiem vai piedāvāt stažēšanos savā institūcijā. Ja zinātniskā institūcija piedāvā Ukrainas pētniekiem stažēšanos (nesaņemot atalgojumu), valsts nodrošinās pētniecības stipendiju zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai 900 eiro mēnesī līdz šā gada 31. augustam. 

Vairāk