Saskaņā ar divpusējiem līgumiem par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, kas noslēgti starp Latvijas valdību un citām valstīm, Latvija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem

Latvijas valsts stipendijām var pieteikties pilsoņi no valstīm, kuras ir parakstījušas līgumu ar Latviju vai piedāvā stipendijas Latvijas pilsoņiem. Valstu saraksts, kuru pilsoņi var pretendēt uz stipendijām, var skatīt sadaļā Latvian state scholarships.

Marika Pīra

Vecākā speciāliste
marika.pira [at] viaa.gov.lv