Saskaņā ar divpusējiem līgumiem par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, kas noslēgti starp Latvijas valdību un citām valstīm, Latvija piedāvā stipendijas ārvalstu studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem

Latvijas valsts stipendijām var pieteikties pilsoņi no valstīm, kuras ir parakstījušas līgumu ar Latviju vai piedāvā stipendijas Latvijas pilsoņiem. Valstu saraksts, kuru pilsoņi var pretendēt uz stipendijām, var skatīt sadaļā Latvian state scholarships.

Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājam tiesības turpināt Latvijā īstenot augstākās izglītības studijas, kā arī zinātnisko darbību, kas tika pārtraukta Ukrainā, Latvijas valsts piešķir studiju un pētniecības stipendijas.

Marika Pīra

Vecākā eksperte
marika.pira [at] viaa.gov.lv