Laiks Temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Materiāli
28.09.2011. Nordplus sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanas seminārs Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga