Sasniedzamais rezultāts

  • Skolas ēkas pārbūve, Liepājas ielā 31, Kuldīgā;
  • Arodskolas internāta ēkas pārbūve par mācību ēku, Liepājas ielā 33, Kuldīgā;
  • Ēkas pārbūve par Tehnoloģiju centru, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā;
  • Aprīkojuma iegāde prioritāro izglītības programmu “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Restaurācija”, “Koka izstrādājumu dizains”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi”, “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” īstenošanai; 
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iegāde.

Finansējums

Projekta kopējais finansējums ir EUR 6 020 389,00 (t.sk. ERAF finansējums ir EUR 5 117 330,65 un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 903058,35).


Sasniedzamais rezultāts

  • Dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu (SAM 4.2.1).

Finansējums

453 250,00 EUR (t. sk. ERAF finansējums – 385 262,50 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums - 67 987,50 EUR)


Sasniedzamais rezultāts

  • Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, kā arī turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu (SAM 4.2.1).

Finansējums

1 085 300,00 EUR (t. sk. ERAF finansējums – 922 505,00 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums- 162 795,00 EUR.)