Vienreiz gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina pieteikšanos finansiāla atbalsta saņemšanai vasaras skolu organizēšanai. Atbalstu sniedz stipendiju veidā, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstskolu rīkotajās vasaras skolās.

Latvijas valsts stipendijas piešķir, lai atbalstītu vasaras skolas, kuras:

  • veltītas intensīvai latviešu valodas apguvei;
  • popularizē Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību un latviešu valodu;
  • vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību.