Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājam tiesības turpināt Latvijā īstenot augstākās izglītības studijas, kā arī zinātnisko darbību, kas tika pārtraukta Ukrainā, Latvijas valsts piešķir studiju un pētniecības stipendijas.

  • Studiju stipendija ir 140 EUR mēnesī. Attiecināmības periods: 01.09.2022. – 31.12.2022.
  • Pētniecības stipendija ir 900 EUR mēnesī. Attiecināmības periods: 01.09.2022. – 31.12.2022.

Pieteikties stipendijām var:

  • Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri 2022. gada rudenī studē Latvijas augstākās izglītības iestādē un nekvalificējas Erasmus+ atbalstam:
    • primāri pirmo kursu studenti visos studiju līmeņos (bakalaura, maģistra un doktorantūras);
    • studenti, kas jau izmantojuši maksimālo Erasmus+ atbalstu 12 mēnešus vienā studiju ciklā;
    • studenti, kas nekvalificējas Erasmus+ stipendijai, jo uzņemti studijām maksas vietā.
  • Ukrainas pētnieciskais (zinātniskais) personāls, kurš pirms kara veica zinātnisko vai akadēmisko darbu Ukrainā, un kuru zinātniskās darbības profils ir pārāk atšķirīgs, lai varētu iesaistīties VPP vai FLP projektos vai kādos citos zinātniskās institūcijas īstenotajos projektos.