Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājam tiesības turpināt Latvijā īstenot augstākās izglītības studijas, kā arī zinātnisko darbību, kas tika pārtraukta Ukrainā, Latvijas valsts piešķir studiju un pētniecības stipendijas.

  • Studiju stipendija ir 140 EUR mēnesī. Attiecināmības periods: 01.03.2022 – 30.06.2022,
  • Pētniecības stipendija ir 900 EUR mēnesī. Attiecināmības periods: 01.03.2022. – 31.08.2022.

Pieteikties stipendijām var:

  • esošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri iesāka studijas Ukrainā pirms kara, vēlas turpināt studijas šajā semestrī Latvijā;
  • Ukrainas pētnieciskais (zinātniskais) personāls, kurš pirms kara veica zinātnisko vai akadēmisko darbu Ukrainā.