Sasniedzamais rezultāts:

  • Sporta infrastruktūras attīstība, uzbūvējot jaunu sporta zāli un iegādājoties sporta aprīkojumu;
  • Mācību aprīkojuma modernizēšana prioritāro izglītības programmu "Programmēšana", "Datorsistēmas" un "Autotransports"   īstenošanai.

Finansējums:

EUR 2 408 996,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 2 047 646,60 un valsts budžeta finansējums – EUR 361 359,40).