Sasniedzamais rezultāts

  • Slēgta poligona jaunbūves būvniecība, kurā ietilps apmācību darbnīcas prioritāro izglītības programmu “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Autotransports” un “Metālapstrāde” īstenošanai un telpas obligātā mācību priekšmeta “Sports“ nodrošināšanai;
  • Aprīkojuma, iekārtu, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai un nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu iegāde izglītības programmu "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija" jaunās kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" īstenošanai, kā arī aprīkojuma un inventāra iegāde obligātā mācību priekšmeta “Sports” īstenošanai.

Finansējums

EUR 4 081 341,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 3 469 139,85 un valsts budžeta līdzfinansējums  - EUR 612 201,15).