Sasniedzamais rezultāts 

  • Dienesta viesnīcas jaunbūve, aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
  • Aprīkojuma iegāde izglītības programmas "Telekomunikāciju tehniķis", "Programmēšana", "Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli" īstenošanai.

Finansējums

EUR 3 197 938.30, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 3 145 534.10, t.sk. ERAF finansējums EUR 1 443 576.00  un nacionālais finansējums EUR 1 701 958.10 (t. sk. valsts budžeta finansējums EUR 1 645 278.97, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 14 169.79 un Cēsu novada pašvaldības finansējums EUR 42 509.34), kā arī neattiecināmās izmaksas ir EUR 52 404.20 (Cēsu novada pašvaldības finansējums).