Šajā sadaļā uzzināsi

 • Kas ir VIAA?
 • Kādi ir VIAA darbības virzieni?
 • Kādas programmas pārvalda VIAA?
 • VIAA lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA)

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Saīsinājumā to sauc par VIAA.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tika izveidota 1995. gadā, un to vada VIAA direktors.
Pašlaik tā darbojas jau 20 gadus.

VIAA ir vairāki darbība virzieni:

 1. darbs ar projektiem izglītībā un zinātnē;
 2. darbs ar dažādiem informācijas tīkliem par izglītību un karjeru;
 3. dažādu konkursu organizēšana.

Visi VIAA darbības virzieni saistās ar izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.

Zemāk lasi vairāk par katru no šiem darbības virzieniem.


1. darbības virziens.
Darbs ar projektiem izglītībā un zinātnē

VIAA palīdz īstenot un uzraudzīt
dažādus projektus izglītībā un zinātnē.

VIAA:

 • izsludina konkursus;
 • izvērtē labākos projektus;
 • piešķir tiem finansējumu (naudu);
 • konsultē projektu vadītāju (projekta atbildīgo);
 • pārbauda, vai projekta nauda ir iztērēta pareizi (nauda izlietota paredzētajiem mērķiem);
 • informē iedzīvotājus par konkursu noteikumiem un to rezultātiem;


Šajos projektos piedalās:

 • skolas – ar skolēniem un skolotājiem;
 • profesionālās skolas – ar studentiem un pasniedzējiem;
 • augstskolas – ar studentiem un pasniedzējiem;
 • zinātniskās organizācijas – ar zinātniekiem.
Programmas     Projektu piemēri

Katrā programmā ir projekti. To skaits katrā programmā ir atšķirīgs.

Programmu veidi:

 • Erasmus+;
 • Nordplus;
 • EEZ un Norvēģijas finanšu instruments;
 • Šveices sadarbības programma;
 • Ārvalstu stipendijas;
 • Tempus;
 • Erasmus Mundus;
 • Bilateriālā programma;
 • Izglītības inovācijas projekti.
Projektu piemēri:
 • izremontētas skolas un klases;
 • nopirkti datori skolā;
 • skolotāji dodas mācīties uz kursiem ārvalstīs;
 • skolēni dodas īslaicīgi mācīties uz citu valstu skolām;
 • studenti brauc īslaicīgi mācīties uz ārzemēm;
 • augstskolas veido jaunu studiju programmas;
 • zinātnieki veic pētījumus;
 • bērni piedalās nometnēs;
 • dažādas organizācijas veido jaunu sadarbību;

un daudzi citi projekti, kas attīsta izglītību un zinātni Latvijā.

2. darbības virziens
Darbs ar dažādiem informācijas tīkliem par izglītību un karjeru

VIAA internetā veido dažādus informācijas tīklus un mājaslapas. Šie informācijas tīkli un mājaslapas palīdz iedzīvotājiem izvēlēties tālāko izglītību un karjeru.

Mājaslapas, kas palīdz izvēlēties tālāko izglītību, ir:
Informācijas tīkli internetā, kura var iegūt informāciju par izglītības sistēmām un karjeras atbalstu    Euroguidance, EMKAPT, Eurydice;  

3. darbības virziens
Dažādu konkursu organizēšana

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedalās un organizē dažādus konkursus.
Šie konkursi ir:

Eiropa skolā bērnu un jauniešu radošo darbu konkurss (zīmējumi, stāsti, pasakas, dzejoļi, kolāžas utt.)
WorldSkills un EuroSkills konkurss profesionālo skolu skolēniem;
Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē konkurss par inovatīvām (jaunām) valodu mācīšanas metodēm.

VIAA lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

VIAA darbinieku lēmumus (izdotos administratīvos aktus) un faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no to paziņošanas brīža, iesniedzot attiecīgu iesniegumu VIAA direktoram. VIAA direktora izdoto lēmumu var viena mēneša laikā pārsūdzēt tiesā.

VIAA direktora lēmumus (izdotos administratīvos aktus) un faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no to paziņošanas brīža, iesniedzot iesniegumu Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var viena mēneša laikā pārsūdzēt tiesā.