Eiropas valstu izglītības sistēmu apraksti

Nacionālo izglītības sistēmu aprakstI palīdz veidot labāku izpratni par 39 izglītības sistēmām Eiropā, kā arī informēt par jaunākajām reformām un politikas iniciatīvām. Eurydice tīkla valstu nodaļas sastāda nacionālos izglītības sistēmu aprakstus sadarbībā ar savu valstu izglītības ministrijām un ekspertiem.

Ar šo aprakstu palīdzību ir iespējams ātri uzzināt jaunāko informāciju par Eiropas valstīs aktuāliem izglītības politikas tematiem, kā arī viegli un efektīvi salīdzināt praksi, statistiku, politikas risinājumus par vienu un to pašu jautājumu dažādās izglītības sistēmās. 

Izglītības sistēmu aprakstu struktūra

 1. Politiskais, sociālais un ekonomiskais konteksts un tendences
 2. Organizācija un pārvaldība
 3. Izglītības finansējums
 4. Bērnu agrīnā izglītība un aprūpe
 5. Pamatizglītība*
 6. Vidējā izglītība un pēcvidējā neterciārā izglītība*
 7. Augstākā izglītība
 8. Pieaugušo izglītība
 9. Skolotāji
 10. Vadošais personāls un citi pedagoģiskie darbinieki
 11. Kvalitātes nodrošināšana
 12. Izglītības un karjeras atbalsts
 13. Mobilitāte un internacionalizācija
 14. Aktuālās reformas un politikas norises
 • Normatīvie akti
 • Glosārijs