ESF Plus projekts “Atbalsts prasmju izcilībai profesionālajā izglītībā”

Projekta darbību īstenošanas laiks

2023. gada 2. janvāris – 2027. gada 31. decembris

Projekta finansējums 

3 850 000.00 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:

  • 3 272 500.00 EUR Eiropas Sociālā fonda Plus finansējums
  • 577 500.00 EUR valsts budžeta finansējums

Projekta numurs

Nr.4.2.2.9/2/23/I/001

Projekta specifiskais atbalsta mērķis 

Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu un nozaru sadarbību prasmju meistarības attīstībai profesionālajā izglītībā, prasmju meistarības nacionālo (SkillsLatvia) konkursu norisi un dalību starptautiskajos (EuroSkills un WorldSkills) konkursos, veicinot talantu attīstības atbalstu.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa 

Profesionālās izglītības iestādes, to izglītojamie, absolventi, jaunie profesionāļi vecumā līdz 25 gadiem un pedagogi.

Projekta darbības

Sasniedzamie rezultāti un rādītāji

1. Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia organizēšana:

 

1.1. profesionālo prasmju demonstrāciju un izmēģinājuma pasākumi profesionālās izglītības pievilcības celšanai;

4 pasākumi

1.2.  integrētās komunikācijas kampaņu organizēšana un īstenošana;

4 kampaņas

1.3. (d1) nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia  organizēšana.

4 konkursi

2. Konkursantu sagatavošana un Latvijas nacionālās delegācijas dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.

5 konkursi

 

35 konkursanti

3. Atbalsts profesionālās izglītības iestādēm un to pedagogiem darbā ar talantīgajiem audzēkņiem profesionālo prasmju apguvē un pilnveidē:

 

 

 

3.1. informatīvie un mācību pasākumi profesionālās izglītības iestādēm un to pedagogiem par starptautiskajiem prasmju standartiem, prasmju novērtēšanu un to piemērošanu profesionālajā izglītībā;

240 semināri

3.2. profesionālās meistarības konkursu un talantu attīstības īstenošanas modeļa izstrāde profesionālajā izglītībā;

1 modelis

3.3. informācijas apmaiņa un sadarbības pasākumi ar Valsts izglītības satura centru, nozaru ekspertu padomēm un nozaru organizācijām par starptautisko prasmju standartu prasību pārnesi uz profesionālās izglītības satura izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu.

10 pasākumi

Projekta īstenošanas pamats 

 

  • Valsts izglītības attīstības aģentūras un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2024.gada 1.februārī noslēgtā Vienošanās par projekta Nr.4.2.2.9/2/23/I/001 “Atbalsts prasmju izcilībai profesionālajā izglītībā” īstenošanu.

Izglītības un nozares partneri

  • Profesionālās izglītības iestādes
  • Valsts izglītības satura centrs
  • Nozaru ekspertu padomes
  • Nozaru organizācijas un uzņēmumi

Kontaktinformācija

Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters, tālrunis: 67785427, e-pasts: didzis.poreiters@viaa.gov.lv


 

lidzfinanse-esnap 2021_2027.jpg