Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma. 

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

  • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
  • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
  • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

 Pasākuma vēsture

Gads

Tēma un vēstījumi

Simbols / vides instalācija

Dalībnieki

2022 

Ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus.

Karjeras nedēļa 2022 kadrs no jauniešu diskusijas
110 000
2021
“IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai
Karjeras nedela 2021
50 000
2020
Mudināt jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu: “Klau! Sadzirdi savas iespējas”  Missing multivides elements.  68 000
2019

Rosināšana jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē: “Ielogojies nākotnē!”

 

 

 

Missing multivides elements.

 

83 000

2018

Karjeras vadības prasmju iepazīšana un to loma karjeras plānošanā: Tavs karjeras skrejceļš!

 

 

Missing multivides elements.

 

114 000

2016

 

Darba tirgus iepazīšana: ES BŪŠU darba tirgū

 

 

Missing multivides elements.

 

140 000

2015

Profesiju iepazīšana: Atver profesijas durvis

 

 

Missing multivides elements.

 

 

120 000

2014

Pašizpēte: Iekāp karjeras kurpēs

 

 

Missing multivides elements.

 

 69 800
2013
Iepazīsti savu profesiju! Iepazīsti sevi! Gūsti pieredzi! Esi uzņēmīgs! Zini informācijas resursus! Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!
 

 

Missing multivides elements.

 

 24 197
2012
Iepazīsti savu profesiju! Iepazīsti sevi! Gūsti pieredzi! Esi uzņēmīgs! Zini informācijas resursus! Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!

 

Missing multivides elements.

 

9 000

Mērķauditorija:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei, bet Karjeras nedēļā iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērni;
  • profesionālās izglītības iestāžu skolu jaunieši - arodskolu, profesionālo vidusskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu, koledžu audzēkņi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un citu tehnikumu audzēkņi;
  • jauniešu vecāki, radinieki un skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti, nacionālie un reģionālie mediji, politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.

Izaicinājumi:

  • palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;
  • parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;
  • parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā;
  • stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.


Atbalsts

Karjeras nedēļu no 2012. līdz 2016. gadam atbalstīja Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance. Kopš 2018. gada Karjeras nedēļu finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

VIAA ESF ansamblis