Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma. 

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

  • iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
  • tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
  • apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

 Pasākuma vēsture

Gads

Pašvaldību skaits

Tēma un vēstījumi

Simbols / vides instalācija

Dalībnieki

2020
70 pilsētas un novadi un 17 PIKC Mudināt jauniešus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu:  “Klau! Sadzirdi savas iespējas” 
debates
 68 000
2019

83 pilsētas un novadi

Rosināšana jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē: “Ielogojies nākotnē!”

 

 

 

kopbilde

 

83 000

2018

47 pilsētas un novadi

Karjeras vadības prasmju iepazīšana un to loma karjeras plānošanā: Tavs karjeras skrejceļš!

 

 

busiņš

 

114 000

2016

25 pilsētas un novadi

 

Darba tirgus iepazīšana: ES BŪŠU darba tirgū

 

 

kopbilde

 

140 000

2015

20 pilsētas un novadi

Profesiju iepazīšana: Atver profesijas durvis

 

 

kopbilde

 

 

120 000

2014

15 pilsētas un novadi

Pašizpēte: Iekāp karjeras kurpēs

 

 

kurpes

 

 69 800
2013
11 pilsētas Iepazīsti savu profesiju! Iepazīsti sevi! Gūsti pieredzi! Esi uzņēmīgs! Zini informācijas resursus! Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!
 

 

diskusija

 

 24 197
2012
5 pilsētas Iepazīsti savu profesiju! Iepazīsti sevi! Gūsti pieredzi! Esi uzņēmīgs! Zini informācijas resursus! Palīdzi savam bērnam izvēlēties karjeru!

 

ziņojumu dēlis

 

9 000

Mērķauditorija:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 1. līdz 12. klasei, bet Karjeras nedēļā iesaistās arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērni;
  • profesionālās izglītības iestāžu skolu jaunieši - arodskolu, profesionālo vidusskolu, mūzikas un mākslas vidusskolu, koledžu audzēkņi, profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un citu tehnikumu audzēkņi;
  • jauniešu vecāki, radinieki un skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti, karjeras konsultanti, nacionālie un reģionālie mediji, politikas veidotāji un sabiedrība kopumā.

Izaicinājumi:

  • palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākotnes nodarbošanos un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām;
  • parādīt jauniešiem, kā tas, ko viņi mācās šobrīd, kādas intereses izkopj, kādus lēmumus pieņem un kādas izvēles izdara, ietekmē viņu nākotnes konkurētspēju darba tirgū;
  • parādīt sabiedrībai kvalitatīvas karjeras izglītības un karjeras atbalsta iespējas Latvijas izglītības sistēmā, integrējot tās mācību saturā un ārpusskolu aktivitātēs Karjeras nedēļā;
  • stiprināt un attīstīt Latvijas skolu sadarbību ar darba devējiem, plānojot un piedāvājot interaktīvas iespējas iepazīt darba tirgu.


Atbalsts

Karjeras nedēļu no 2012. līdz 2016. gadam atbalstīja Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance. Kopš 2018. gada Karjeras nedēļu finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

VIAA ESF ansamblis