Stipendijas Studetgods vizualis

Sociālā stipendija “Studētgods” (turpmāk – stipendija “Studētgods”) izveidota 2021. gadā un uz to var pretendēt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

  • “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu,

kuri atbilst stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem.

Stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem u.c. kritēriji. Visi nosacījumi lasāmi šeit: Noteikumi par stipendijām.

Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

Stipendijai “Studētgods” var pieteikties reizi semestrī – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim. Arī studentiem, kuri saņēmuši stipendiju “Studētgods” iepriekšējā semestrī, jāpiesakās atkārtoti katru semestri.

Nākamā pieteikšanās stipendijai “Studētgods” tiks organizēta šī mācību gada 2. semestrī, pieteikšanās notiks no 1. līdz 20. februārim.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” iespējams, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Pirms pieteikšanās studentam vēlams arī pārliecināties, vai studējošā studiju dati ir savadīti (piemēram, vai augstskola/koledža studentu ir imatrikulējusi) Valsts izglītības informācijas sistēmā (e-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros”), kā arī vēlams pārliecināties, vai visi pieteikumā norādītie dati ievadīti korekti (piemēram, studējošā bankas konts uz kuru tiks pārskaitīta stipendija “Studētgods”, elektroniskā pasta adrese).

Kur var pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods”?

Pieteikšanās sociālajai stipendijai “Studētgods” notiek Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.5 punktā minētajos laikos un veidā: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".


Kāda informācija ir jānorāda, piesakoties sociālajai stipendijai “Studētgods”?

Kārtība un norādāmā informācija, piesakoties sociālajai stipendijai “Studētgods”, noteikta Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.punktā: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Minētajā punktā noteikta arī informācija, kas jānorāda pieteikumā.


Ja neizdodas pieslēgties un aizpildīt pieteikumu portālā, vai anketu var atsūtīt uz e-pastu?

Nē, pieteikšanās sociālajai stipendijai “Studētgods” notiek Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” minētajos laikos un veidā: katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedzot pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Pārējā laikā pieteikšanās formas apkalpošanas funkcionalitāte nav aktīva. Manuāli, nosūtot e-pastu, augstskolu vai koledžu iekšējos portālos un citās vietās un veidos iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti (tie nenonāk Valsts izglītības informācijas sistēmā).


Ja studējošais ir pieteicies valsts budžeta stipendijai augstskolas portālā, vai viņš var pretendēt arī uz sociālo stipendiju "Studētgods"?

Jā, Jūs varat pieteikties un saņemt abas stipendijas – gan sociālo stipendiju "Studētgods" (ja atbilstat sociālās stipendijas “Studētgods” izvirzītajiem kritērijiem), gan valsts budžeta stipendiju. Tās ir papildinošas, nevis izslēdzošas stipendijas.


Esmu no daudzbērnu ģimenes. Vai es varu pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”?

“Daudzbērnu ģimene” nav kritērijs, lai saņemtu sociālo stipendiju “Studētgods”, kuras piešķiršana noteikta Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” nodaļā “III1. Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju “Studētgods”, sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība”.

Sociālās stipendijas “Studētgods” mērķa grupā “Jaunietis 3+” var pieteikties studējošais, kuram vismaz vienam no vecākiem Fizisko personu reģistrā reģistrēti trīs bērni vai vairāk (neatkarīgi no ģimenes stāvokļa) un kurš atbilst pārējiem Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 punktā minētajiem kritērijiem.

Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.13.1. punkts: Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kurā vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), vai pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības).


Mani vecāki ir šķīrušies. Dzīvoju kopā ar mammu un esmu viņai vienīgais bērns. Tēvs ir apprecējies otrreiz un viņam ar jauno sievu ir kopīgi divi bērni. Vai es varu pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”?

Jā, Jūs varat pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods” saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.13.1. punktā noteikto: Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kurā vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), vai pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), jo Jūsu tēvam Fizisko personu reģistrā reģistrēti trīs bērni.

Jāatceras, ka, lai pieteiktos sociālajai stipendijai “Studētgods”, ir jāatbilst visiem pārējiem Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 punktā minētajiem kritērijiem (studējošais ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē koledžas vai bakalaura programmā; neatrodas studiju pārtraukumā u.c. noteiktie kritēriji).


Vai sociālo stipendiju “Studētgods” varu saņemt, ja esmu otrais bērns trīs bērnu ģimenē, un vecākajai māsai jau 26 gadi?

Jā, varat pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”. Lai pieteiktos, nav ierobežojuma saistībā ar citu bērnu vecumu ģimenē.


Kāpēc sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt tikai bērni? Kā ir ar studējošiem vecākiem, kuriem ir trīs bērni?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.13.1. punktu, sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt arī studējošais, kuram ir trīs bērni vai vairāk. Tad pieteikuma formā speciālā ailē studējošais norāda informāciju par saviem trīs bērniem vai vairāk.

Jāatceras, ka, lai pieteiktos sociālajai stipendijai “Studētgods”, ir jāatbilst visiem pārējiem Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 punktā minētajiem kritērijiem (studējošais ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē koledžas vai bakalaura programmā; neatrodas studiju pārtraukumā u.c. noteiktie kritēriji).


Vai ir iespējams saņemt sociālo stipendiju “Studētgods”, ja es atbilstu kritērijiem (Fizisko personu reģistrā vecākiem ir reģistrēti trīs bērni), taču mans tēvs nemaksā alimentus un to dara valsts, tādēļ sanāk, ka viņš ir parādā valstij?

Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.14. punkts paredz, ka uzturlīdzekļu parāda neesamība kā kritērijs piesakoties sociālai stipendijai “Studētgods” ir attiecināms tikai pret pašiem studējošajiem, kuriem ir trīs bērni vai vairāk.


Kāda vidējā svērtā atzīme ir jāsaņem, lai varētu pieteikties uz sociālo stipendiju “Studētgods”? 

Lūdzu skatīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.111. punktu: studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm.

Jūsu vidējā svērtā atzīme par iepriekšējo semestri Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek ielasīta no augstskolas/koledžas sniegtajiem datiem datu apmaiņas funkcionalitātē.


Otrajā semestrī, no februāra, mums būs prakse. Vai varēšu pieteikties un saņemt sociālo stipendiju “Studētgods”?

Jā, varēsiet saņemt sociālo stipendiju “Studētgods”. Prakse arī ir daļa no studiju procesa. 


Vai students var strādāt pusslodzes darbu, studēt klātienē un saņemt sociālo stipendiju “Studētgods”?

Jā, var strādāt. Taču attiecībā uz nodarbinātības un ienākumu kritēriju jāņem vērā  Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”  30.113. punktā noteiktais: vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.

Tātad, varat pretendēt uz sociālo stipendiju “Studētgods”, ja esat nodarbināts un ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz iepriekš norādīto apmēru.


Vai sociālo stipendiju “Studētgods” var saņemt, ja mācos profesionālās izglītības iestādē, arodskolā?

Nē, sociālajai stipendijai “Studētgods” var pieteikties studējošie augstākās izglītības studiju programmās: īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā, pirmā cikla augstākās izglītības programmā vai otrā cikla augstākās izglītības programmā, kura īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves, t.i. pilna laika klātienes koledžas un bakalaura programmās studējošie.


Vai ir iespēja pieteikties un saņemt sociālo stipendiju "Studētgods", ja mācos maģistratūrā 1.kursā?

Nē, sociālā stipendija "Studētgods" paredzēta tikai pirmās augstākās izglītības - bakalaura un koledžas programmu apguvē.


Ja esmu saņēmusi apstiprinājumu sociālajai stipendijai "Studētgods" jau pirmajā semestrī, vai ir nepieciešams atkārtoti iesniegt pieteikumu arī otrajā semestrī?

Jā, jāpiesakās katru semestri, tādējādi Jūs arī katru semestri paziņojat, kurā augstskolā/koledžā un programmā Jūs saņemsiet sociālo stipendiju “Studētgods”.

Pieteikšanās sociālajai stipendijai “Studētgods” notiek divreiz gadā. Pirmajā semestrī pieteikšanās ir no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī – no 1. līdz 20. februārim, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Kārtība, kritēriji un prasības noteiktas Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”.


Saņēmu sociālo stipendiju “Studētgods” pirmajā kursā. Vai sociālo stipendiju “Studētgods” varēšu saņemt arī šogad, kad studēšu otrajā kursā?

Jā, ja pieteiksieties Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.punktā minētajos laikos: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Sociālajai stipendijai “Studētgods” var pieteikties visu kursu pilna laika klātienes koledžas un bakalaura programmās studējošie (t.i., kuri imatrikulēti īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā, pirmā cikla augstākās izglītības programmā vai otrā cikla augstākās izglītības programmā, kura īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves).


Ja esmu paņēmis akadēmisko gadu, vai atgriežoties man būs jāiesniedz jauns pieteikums uz sociālo stipendiju "Studētgods"?

Jā, ir jāpiesakās no jauna Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.punktā minētajos laikos: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".


Es pieteicos sociālajai stipendijai "Studētgods" un esmu bārenis, bet, kad pieteicos, man nerādījās lodziņš, kur varu iesniegt, ka esmu bārenis, vai arī Jūs to redzēsiet automātiski sistēmā?

Izvērtējums tiks veikts automātiski, Valsts izglītības informācijas sistēmas datu apmaiņā ar Fizisko personu reģistru.


Esmu II grupas invalīds, pieteicos sociālajai stipendijai “Studētgods”, kā zināsiet, ka man ir piešķirta invaliditāte?

Izvērtējums tiks veikts automātiski, Valsts izglītības informācijas sistēmas datu apmaiņā ar Veselības un  darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reģistru.


Kad būšu pieteicies sociālajai stipendijai “Studētgods”, līdz kuram datumam tiks izvērtēts mans pieteikums un veikta izmaksa?

Lēmumu par sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem augstākās izglītības iestāde 1 mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas – tātad, līdz 20. oktobrim vai līdz 20. martam. Izmaksas veic augstskola vai koledža iekšējā regulējuma noteiktajā kārtībā.


Kad būšu saņēmis apstiprinājumu sociālajai stipendijai “Studētgods” - kad to ieskaitīs? Vai par septembri/februāri nauda tiek ieskaitīta? 

Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740. „Noteikumi par stipendijām“ 30.punktam augstskola/koledža sociālo stipendiju “Studētgods“ izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Sociālo stipendiju “Studētgods” maksā mācību (studiju) gada ietvaros, bet ne vairāk kā 10 mēnešus mācību (studiju) gada laikā.
Ja saņēmāt vai saņemsiet apstiprinājumu par to, ka Jūs saņemat sociālo stipendiju “Studētgods“, tad gaidiet sociālās stipendijas “Studētgods“ izmaksu līdz oktobra beigām gan par septembra, gan par oktobra mēnesi; savukārt, marta beigās gan par februāra, gan marta mēnesi.


Pirmajā semestri neiesniedzu pieteikumu. Vai, iesniedzot otrajā semestrī, sociālā stipendija “Studētgods” tiks aprēķināta arī par iepriekšējiem mēnešiem?

Pieteikšanās sociālajai stipendijai “Studētgods” un tās izmaksa ar atpakaļejošu datumu nav paredzēta.

Pieteikties sociālajai stipendijai “Studētgods” var divas reizes gadā: pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī no 1. līdz 20. februārim, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 


Pieteicos sociālajai stipendijai “Studētgods”, bet man tā tika atteikta, kaut esmu no daudzbērnu ģimenes (ģimenē esam trīs bērni). Man tēvs ir miris. Mamma apprecējās otrreiz. Manam patēvam ir viens bērns no iepriekšējām attiecībām un ar manu mammu kopīgs bērns. Kopā ģimenē esam trīs bērni. Mums ir piešķirta “Goda karte” un visas daudzbērnu ģimenei pienākošās atlaides. Kāpēc man tika atteikta stipendija?

Atbilstoši automātiskās datu apmaiņas rezultātiem ar Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi (turpmāk – PMLP)  Jūs neatbilstat mērķa grupai, kas definēta Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām30.13.1. apakšpunktā: Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kurā vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), vai pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības).

PMLP pārbauda Jūsu datus Fizisko personu reģistrā – Jūsu vecākus un Jūsu vecākiem Fizisko personu reģistrā reģistrētos bērnus. Ņemot vērā automātiskās datu apmaiņas rezultātu ar PMLP izriet, ka Jūsu vecākiem (mātei un tēvam) Fizisko personu reģistrā katram reģistrēti mazāk par trīs bērniem (statusā “aktīvs”) – tēvam reģistrēts viens bērns (Jūs), mātei reģistrēti divi bērni (Jūs un bērns no otrās laulības).

“Daudzbērnu ģimene” nav kritērijs, lai saņemtu sociālo stipendiju “Studētgods”, kuras piešķiršana noteikta Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” nodaļā “III1. Studējošo kategorijas, kurām piešķir sociālo stipendiju “Studētgods”, sociālās stipendijas “Studētgods” piešķiršanas nosacījumi, tās apmērs un piešķiršanas kārtība”.


Ar kādiem valsts reģistriem notiek datu apmaiņa e-pakalpojumā?

“Studētgods” e-pakalpojuma ietvaros notiek datu apmaiņa ar šādiem reģistriem/ iestādēm:

  • Fizisko personu reģistrs;
  • Uzturlīdzekļu garantijas fonds;
  • Valsts ieņēmumu dienests;
  • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;
  • Studējošo un absolventu reģistri (Valsts izglītības informācijas sistēma);
  • Vienotā pārbaudījumu informācijas sistēma (Valsts izglītības informācijas sistēma).

Jautājumos par sociālās stipendijas “Studētgods” saņemšanu aicinām rakstīt uz e-pastu: 

Studetgods@viaa.gov.lv.