Karjeras ziņas Nr. 2/2023

karjeras_zinas-2022-1-01.jpg
 • Karjeras speciālistu mācību un pieredzes apmaiņas vizīte
 • Nākotnes darbs un darba tirgi Vācijā
 • Digitalizācija, talanta attīstība un karjeras atbalsts profesionālajā izglītībā Spānijā
 • Euroguidance Latvija metodiskie materiāli 2023. gadā

Lasīt ziņu izdevumu Karjeras bibliotēkā

Karjeras ziņas Nr. 1/2023

karjeras_zinas-2022-1-01.jpg
 • Godināti karjeras atbalsta balvas 2023 laureāti
 • Noslēdzies "EuroSkills Gdansk 2023"
 • Karjeras attīstības atbalsta eksperti piedalās starptautiskā metodiskajā seminārā Vācijā
 • Pasaules karjeras atbalsta eksperti tiekas Liepājā

Lasīt ziņu izdevumu Karjeras bibliotēkā

Karjeras ziņas Nr. 3/2022

karjeras_zinas-2022-1-01.jpg
 • Karjeras atbalsta projekts tuvojas noslēgumam
 • Aptauja - Vecāku izpratne par karjeras attīstības atbalstu jauniešiem Latvijā
 • Latvijas jauno profesionāļu augstie panākumi konkursā "WorldSkills
 • Rīgā atklāti Karjeras izglītības atbalsta centri
 • Cerība nenoteiktības laikmetā - starptautisks metodiskais seminārs CBS Riga 2022
 • Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” noslēguma konference

Lasīt ziņu izdevumu Karjeras bibliotēkā

Karjeras ziņas Nr. 2/2022

karjeras_zinas-2022-1-01.jpg
 • Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai
 • Karjeras izglītības integrēšana mācību procesā pamazām kļūst par ikdienu
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras brīvprātīgo darbs Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem
 • Latvijas komanda SkillsLatvia konkursos
 • Academia - pieredzes apmaiņas vizīte Francijā
 • Academia - pieredzes apmaiņas vizīte Rumānijā

Lasīt ziņu izdevumu Karjeras bibliotēkā

Karjeras ziņas Nr. 1/2022

karjeras_zinas-2022-1-01.jpg
 • Starptautiskās karjeras atbalsta asociācijas IAEVG 44. zinātniski-praktiskās konferences rezultāti
 • IAEVG padomes iespaidi par konferenci
 • IAEVG konference 2021 – patiesi globāls virtuāls notikums
 • Čehijas kolēģu pieredze IAEVG konferencē
 • Karjeras attīstības atbalsts sākumskolā. Augam darbībā!

Lasīt ziņu izdevumu Karjeras bibliotēkā

Karjeras ziņas Nr. 1/2021

 • „Karjeras atbalsta balvas – 2020” uzvarētājus apbalvos IAEVG konferences laikā
 • Noderīgi: Karjeras attīstības atbalsta akcenti izglītības iestāžu akreditācijā
 • Noderīgi: Jaunā Europass platforma un tās piedāvātās iespējas
 • Intervija: Karjeras attīstības atbalsts Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā
 • Noderīgi: ES prasmju profila rīks trešo valstu valstspiederīgajiem
 • Noderīgi: Spēle skolēniem „Kļūšu par profesionāli”
 • Aktuāli: Pētnieciskie darbi karjeras attīstības atbalsta jomā

Karjeras ziņas Nr. 2/2020

 • Starptautiskā karjeras speciālistu konference Rīgā pārcelta uz 2021. gada aprīli
 • Aktuāli: Darbs attālināti – jauns izaicinājums pedagogiem karjeras konsultantiem
 • Pieredze: Ieskats Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedru tiešsaistes seminārā par attālinātā darba pieredzi
 • Intervija: Karjeras konsultanta darbs tehnikumā
 • Starptautiskā pieredze: E-Academia - Igaunijas atbilde Covid-19 ierobežojumiem
 • Noderīgi: Koprades telpa un praktiski instrumenti jauniešu karjeras attīstības atbalstam
 • Labā prakse: Skolēni iepazīst profesijas iekšlietu jomā
 • Metodiskie materiāli: Metodiskais atbalsts pedagogiem karjeras konsultantiem
 • Jaunumi: Videolekcijas par profesijas izvēli un karjeras izaugsmi

Karjeras ziņas Nr. 1/2020

 • Karjeras atbalsta spciālistus aicina piedalīties starptautiskā konferencē 
 • Aktuāli par „Karjeras atbalsta balvu 2020”
 • Par Skills norises izmaiņām
 • Starptautiskā pieredze: Atskats uz gūto pieredzi NICE Academy 2019 kursos
 • Aktuāli: Jauni akcenti karjeras attīstības atbalsta īstenošanā 
 • Starptautiskā pieredze: Slovākijā pasniegta karjeras atbalsta balva 
 • Aktuāli: Pētnieciskie darbi karjeras attīstības atbalsta jomā 
 • Jaunumi: Informatīvie materiāli izglītības un karjeras atbalsta speciālistiem

Karjeras ziņas Nr. 1/2019

 • Pirmo reizi pasniegtas karjeras balvas izglītībā
 • Karjeras jaunumi sociālajos tīklos „Tavai karjerai” 
 • Karjeras nedēļa 
 • IAEVG ziņa
 • Stāsta karjeras balvas laureātes
 • Skolēnu karjeras atbalsta aktivitātes dažādos vecumposmos
 • Japānas pētniece iepazīst Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu
 • Supervīzija – atbalsta instruments pedagogiem karjeras konsultantiem
 • Nodarbinātības un karjeras vadības prasmju seminārs Dānijā
 • Academia mācību mobilitāte Latvijā
 • Karjeras atbalsts Beļģijā
 • Mācies tiešsaistē ar Youth Work HD
 • Metodisko līdzekļu apskats

Karjeras ziņas Nr. 2/2018

 • Notikums: Skolēniem nepieciešams atbalsts karjeras veidošanā
 • Karjeras izglītības konference notiks Liepājā
 • Skills konkursi
 • Pieredze:
  • Kā jaunietim sagatavoties dzīvei 21. gadsimtā?
  • Interešu izglītība karjeras attīstības atbalstam
 • Viedoklis: Karjeras attīstības atbalsts pasaulē un Latvijā
 • Profesija tuvplānā: Par ko sapņo bērni speciālās izglītības programmās?
 • Jauni izdevumi
 • Apskats:
  • Inovācijas izglītībā
  • Pētnieciskie darbi karjeras attīstības atbalsta jomā

Karjeras ziņas Nr. 1/2018

 • Notikums: Karjeras nedēļā izceļ karjeras vadības prasmes
 • Paplašina starptautisko sadarbību
 • Pieredze:
  • Līdzdalība un līdzatbildība – sabiedrības labklājības un drošības garants
  • Karjeras atbalsts: sarežģītu sociālo procesu risinājumi
  • Karjeras izglītības īstenotāji un atbalstītāji tiekas Daugavpilī
  • Karjeras izglītība: multidisciplinārie un kritiskie aspekti
  • Tere, Tallinn ACADEMIA 2018!
  • Dānijā neko nedarīt nevar
 • Notikums: Latvijas komanda EuroSkills 2018 iegūst zelta, sudraba un trīs izcilības medaļas
 • Profesija tuvplānā: Karjeras konsultanta darba specifika liela mēroga projektā 
 • Metodisko līdzekļu apskats

Karjeras ziņas 2017

 • Notikums: ESF projektā uzlabo karjeras atbalsta pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
 • Pieredze: 
  • Ieguvumi, piedaloties starptautiskā neformālās izglītības metožu apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumā “Connector 2017” Rumānijā 
  • Izvērsts atskats uz studiju vizīti Islandē
 • No idejas līdz pasākumam: 
  • Skolēnu iepazīstināšana ar pašnodarbinātības iespējām pasākumā "Profesijas laukos"
  • Nometne bērniem "Radošā uzņēmējdarbība"
 • Intervija: Pedagoģe-karjeras konsultante Santa Čeirāne par karjeras atbalsta aktivitātēm un darbu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē
 • Karjeras atbalsts: 
  • Profesionālo prasmju izcilība kā vērtība karjeras izaugsmē
  • Tallinas Karjeras nedēļas pasākumos diskutē par karjeras atbalstu digitālajā laikmetā
 • Karjeras izglītība: Karjeras vadības prasmes un kompetenču pieeja skolā. Kuldīgas pieredze.
 • Profesija tuvplānā: Ko nozīmē būt projekta "Jauniešu garantija" karjeras konsultantam

Karjeras ziņas 2/2016

 • Latvijas jaunie profesionāļi konkursā EuroSkills 2016 izcīna deviņas medaļas
 • Karjeras atbalsta speciālistu pieredzes stāsti par mobilitāti un karjeras atbalsta metodēm Lielbritānijā, Zviedrijā un Luksemburgā
 • Refleksija par karjeras izglītības un karjeras atbalsta sistēmas nepieciešamību skolā
 • Pētījums par studentu pieredzi darba un prakses meklēšanā
 • Atskats uz Karjeras nedēļas 2016 norisi Rīgā
 • Ieskats jaunākajos Eurydice ziņojumos

Karjeras ziņas 2/2016

 • Tuvojas Karjeras nedēļa 2016
 • Karjeras vadības prasmju integrēšana mācību saturā
 • Vai pedagogs karjeras konsultants ir karjeras konsultants?
 • Metaforiski asociatīvo kāršu lietošana karjeras konsultanta darbā
 • Slovēnijas impresijas karjeras atbalsta jomā
 • Skolēni nezina, ko darīt pēc skolas beigšanas
 • Publicēta jaunākā Eurydice publikācija

Karjeras ziņas Nr.2/2015

 • Atskats uz Karjeras nedēļas 2015 norisi un gatavošanās Karjeras nedēļai 2015
 • Studentu mobilitātes konsultācijas – kurš studentam var palīdzēt?
 • Karjeras atbalsta speciālistu pieredzes stāsti par mobilitāti un karjeras atbalsta metodēm Igaunijā, Dānijā, Spānijā un Francijā
 • Jaunākās EMKAPT un Eurydice publikācijas

Karjeras ziņas Nr.1/2015

 • Karjeras attīstības atbalsta speciālistu sagatavošana Eiropas augstākās izglītības telpā
 • Atskats uz Karjeras nedēļas 2014 norisi un gatavošanās Karjeras nedēļai 2015
 • Stāstu stāstiem izstāstīju - jauna metode komunikācijas prasmju attīstīšanai
 • Karjeras atbalsta speciālistu pieredzes stāsti
 • Karjeras konsultāciju pieejamība RTU Karjeras centrā
 • Jaunākās Eurydice publikācijas

Karjeras ziņas Nr.1/2014

 • Jauna konsultēšanas metode “Karjeras kompass” – jauniešiem
 • Karjeras speciālisti stāsta par iegūto pieredzi Igaunijā, Rumānijā un Slovēnijā
 • NVA piedāvā karjeras konsultācijas jauniešiem bezdarbniekiem
 • 3000 jauniešiem būs iespēja iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju
 • Semināros iepazīst Latvijas profesionālās nozares un darba vidi

Karjeras ziņas Nr.2/2013

 • Atskats uz Karjeras nedēļu 2013, kas norisinājās 11 Latvijas pilsētās
 • Latvijas komandas panākumi profesionālās meistarības konkursā WorldSkills 2013
 • Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra
 • Jaunākās publikācijas: EMKPAT politikas pārskati un Eurydice tīkla ziņojums
 • Karjeras iespējas iespiedindustrijā

 Karjeras ziņas Nr.1/2013

 • Gatavojamies pasaules jauno profesionāļu konkursam
 • EMKAPT glosārijs un metodiskie ieteikumi – būtisks karjeras politikas atbalsts
 • Pieredzes apmaiņa kā jauna zināšanu krava
 • Karjeras pieredze skolās un augstskolās
 • Karjeras speciālisti iepazīst informācijas un komunikāciju tehnoloģijas jomu
 • Karjeras nedēļa paplašinās
 • Konference par karjeras atbalstu 

 Karjeras ziņas Nr.2/2012

 • Karjeras nedēļa uzdod jautājumu “Kas Tu būsi?”
 • Portāls Profesiju pasaule
 • 15 jaunieši piedalījušies Eiropas prestižākajā jauno profesionāļu konkursā Euroskills2012
 • Izaicinājumi un iespējas prasmju attīstīšanā
 • Dzīves kvalitātes pamatā darba tikums un prasme mācīties
 • Karjeras konsultantiem jābūt kā aģentiem
 • KOMPASS — Palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru prasmju apzināšanai
 • Karjeras atbalsts riska grupas jauniešiem

 Karjeras ziņas Nr.1/2012

 • Euroguidance – 20 gadi Eiropā, Latvijā – 12!
 • Jautājumi un atbildes: Kāpēc nākotnes profesijas izvēle ir jāsaista ar savām interesēm un prasmēm
 • Izglītības iespēju datubāze NIID.LV kļuvusi sociālāka
 • Jaunākie Eurydice pētījumi uzsver dabaszinātņu, matemātikas un pilsoniskās izglītības nozīmi
 • Starptautiskās pilnveides iespējas jauniešiem
 • Lietuvā karjeras atbalstu saista ar valsts attīstību

Karjeras ziņas 2011/02

 • Profesijas izvēle. Kas nodarbina jauniešu prātus?
 • Atbild NIID.LV e-konsultants 
 • Darbs: ieteikumi veiksmīgai darba meklēšanai; darbs ārvalstīs; brīvprātīgais darbs; kļūsti par uzņēmēju!
 • Mācīties nekad nav par vēlu: izglītības ieguve ārvalstīs; izglītības finansēšana; izglītības turpināšanas iespējas

Karjeras ziņas 2011/01

 • Skolotāji atbalstīs vecākus bērna karjeras izvēlē
 • Izdota Eurydice publikācija par Anglijas izglītības un apmācību sistēmu
 • Karjeras nedēļa 2011 Jelgavā
 • Uzņēmība – panākumu garants. Karjeras diena Saldū
 • Centrāleiropas karjeras speciālistu pieredze
 • Karjeras speciālisti no Eiropas tiekas Igaunijā

Karjeras ziņas 2010/02

 • Jaunie profesionāļi izcīna zelta un sudraba godalgas starptautiskajā konkursā EuroSkills
 • Karjeras konsultants ietekmē dzimuma noteiktu profesijas izvēli
 • Reģionos aktīvi darbojas VIAA informatīvie stendi
 • Europass dokumenti palīdz konkurēt darba tirgū
 • Izdota grāmata par bērna karjeras izvēli
 • Publicēts pētījums par karjeras atbalsta pasākumiem riska grupas jauniešiem

Karjeras ziņas 2010/01

 • Izstrādā Eiropas mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla programmu 2011.-2013.gadam
 • Konferencē Zaragosā (Spānijā) diskutē par profesionālo izglītību
 • Latvijā viesojas karjeras speciālisti no Eiropas
 • Aicina pedagogus iesaistīties Comenius pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides aktivitātē
 • VIAA uzsāk sadarbību ar 10 Latvijas pilsētu bibliotēkām, izvietojot informatīvos stendus
 • Izdotas un latviešu valodā iztulkotas piecas Euroguidance un Eurydice jaunākās publikācijas

Karjeras ziņas 2009/02

 • Jauniešiem nepieciešams karjeras attīstības atbalsts
 • Dižķibele – izaicinājums karjeras speciālistiem
 • Karjeras atbalsta sistēmas veidošana Vidzemes Augstskolā
 • Izvērtē skolu karjeras atbalsta sistēmas funkcionalitāti
 • Leonardo da Vinci mobilitātes projekts Somijā „Pieredzes apmaiņa par inovatīvām pieejām karjeras attīstības veicināšanai”
 • CEDEFOP organizētais pieredzes apmaiņas seminārs „Karjeras atbalsta sniegšana riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu”

Karjeras ziņas 2009/01

 • Starptautiskā karjeras atbalsta asociācijas konference Juvaskilā
 • Latvijā izveidota asociācija karjeras speciālistu vienotībai
 • Seminārs „NVA Karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes izvērtējums benčmārkinga (kvalitātes pilnveide) pētījuma ietvaros
 • Karjeras izglītības darbs Cēsu rajona izglītības iestādēs
 • Labā prakse – Cēsu pilsētas pamatskolas dalība Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas interešu izglītības programmās

Karjeras ziņas 2008/7

 • ES Ministru padome 2008. gada 21. novembrī apstiprina karjeras izglītības un mūžizglītības rezolūciju.
 • Par 2008. gadā 13. un 14. oktobrī Salonikos (Grieķijā) notikušajā darba seminārā iegūto pieredzi raksta Liepājas Universitātes profesore Ilze Miķelsone un Liepājas Universitātes docente Lāsma Latsone.
 • Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore Agita Zariņa raksta par skolā īstenotajiem karjeras izglītības pasākumiem.
 • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) veikusi pētījumu par 12. klašu audzēkņu profesionālajiem plāniem. Ar galvenajiem secinājumiem iepazīstina NVA Karjeras pakalpojumu departamenta direktore Dita Lūka.
 • Izdevumā īsumā apkopoti arī svarīgākie notikumi, kas risinājušies pagājušā gada otrajā pusē.

Karjeras ziņas 2008/6

 • Latvija iesaistījusies 28 Eiropas valstu, ES organizāciju un starptautisku asociāciju kopīgā projektā, kura ietvaros tiks izveidots Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT).
 • 2007. gada nogalē Ministru kabinets apstiprinājis papildus 500 000 latu piešķiršanu ESF projektam KIPNIS, kura darbība pagarināta līdz 2008. gada 20. augustam.
 • Atziņas no mācību semināra par Eiropas karjeras attīstības atbalsta sistēmām
 • Apkopotas Rīgā notikušā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ES mobilitātes tīklu - Euroguidance, Europass un EURES darba seminārā gūtās atziņas par mobilitātes problēmu risinājumiem nodarbinātības un izglītības jomā.
 • Publicēts Eiropas profesionālās apmācības attīstības centra CEDEFOP pētījuma par nākotnes darbaspēka kvalifikācijas prasībām Eiropā apskats.
 • Šopavasar VIAA KAD organizēja CEDEFOP studiju vizīti Latvijā, kurā Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu izzināt bija atbraukuši pārstāvji no piecām Eiropas valstīm.

Karjeras ziņas 2007/5

 • 2007. gada 19. septembrī notika projekta KIPNIS noslēguma konference, kas veltīta projekta laikā izdarītajam caur jauniešu karjeras izglītības prizmu.
 • No septembra savu darbību uzsākusi nacionālā izglītības iespēju datu bāze NIID.LV. Jaunajā izglītības iespēju portālā www.niid.lv turpmāk ikvienam interesentam būs pieejama visaptveroša un pārbaudīta informācija par profesionālās vidējās, augstākās izglītības iespējām, kā arī kursiem.
 • Septembra sākumā Padovā (Itālija) notika starptautiskās profesionālās izglītības asociācijas (IAEGV) ikgadējā konference. Ar pārrunātajiem jautājumiem iepazīstina Liepājas Pedagoģijas akadēmijas (LPA) profesionālās maģistra studiju programmas „Karjeras konsultants” direktore Ilze Miķelsone.
 • Par Beļģijas karjeras izglītības sistēmu, kas iepazīta CEDEFOP studiju vizītes ietvaros, raksta projekta KIPNIS vadītājas vietniece Rudīte Bloka.  
 • No septembra Profesionālās Karjeras izvēles aģentūra (PKIVA) nonākusi Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) paspārnē. Līdz šim PKIVA pieejamā informācija, kā arī jaunās ar karjeras jautājumiem saistītās iespējas un pakalpojumi tagad pieejami NVA mājas lapas www.nva.lv sadaļā ‘Karjeras pakalpojumi’.

Karjeras ziņas 2007/4

 • Eiropas Komisija uzsākusi jauna - Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla izveidi. Jaunizveidotajā sadarbības tīklā iesaistījušās 28 Eiropas valstis, arī Latvija.
 • Ko par karjeras konsultēšanu saka mūsdienu teorijas un kā konsultēšana XXI gadsimtā veicama praksē, stāsta Lielbritānijas vieslektors Bils Lo (Bill Low). Savukārt ar vairāk nekā desmit gadu garumā uzkrāto pieredzi karjeras konsultēšanā un karjeras centru organizēšanā Īrijā dalās Īrijas Valsts universitātes karjeras attīstības centra direktore Loreta Dženingsa (Loretta Jennings).
 • Šogad maijā Leonardo da Vinci organizēja konferenci Ļubļanā (Slovēnija), kurā iepazīstināja ar saviem 24 labākajiem projektiem. Projektu gadatirgus pieredzē dalās projekta KIPNIS vadītāja Brigita Miķelsone.
 • Ar Latvijas karjeras atbalsta sistēmu šopavasar CEDEFOP studiju vizītes ietvaros iepazinās septiņu Eiropas valstu pārstāvji.

POIC ziņas 2006/3

 • Secinājumi pēc starptautiskās Karjeras attīstības atbalsta sistēmai veltītās konferences Juvaskilā.
 • Projekta KIPNIS ietvaros izstrādāta profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants". Par tās izstrādāšanas gaitu stāsta projekta vadītāja Brigita Miķelsone, jauniegūtajā pieredzē dalās arī programmas veidošanā iesaistīto augstskolu pārstāvji.
 • Viļņas universitātē šoruden notika konference, kurā diskutēja par karjeras atbalsta sistēmu Eiropas augstskolās. Latviju pārstāvēja LU Studentu servisa direktora vietniece Inta Jaunzeme.

POIC ziņas 2006/2

 • ESF nacionālās programmas projekta „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS) ietvaros uzsākta 3700 skolotāju izglītošana karjeras izglītības darba organizēšanā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Skolotāju viedokļi par KIPNIS karjeras izglītības un tālākizglītības programmu.
 • Intervija ar IZM Eiropas lietu departamenta direktori Laumu Sīku par pieņemtās karjeras izglītības attīstības koncepcijas ietekmi uz karjeras izglītības attīstību Latvijā
 • Par karjeras izglītību Maltā pēc CEDEFOP organizētās mācību vizītes stāsta izglītības ministres padomniece Baiba Moļņika.

POIC ziņas 2005/1

 • Top karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) koncepcija.
 • Aģentūra īsteno projektu „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”.
 • Atziņas pēc Eiropas Komisijas prakses un pieredzes apmaiņas semināra, kurā tika izvērtēta KAAS kvalitāte 10 Eiropas valstīs.