Sasniedzamais rezultāts

  • PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa Vānes ielā 4, Liepājā, 3.stāva un 4.stāva pārbūve, vienlaikus nodrošinot mācību kabinetu aprīkošanu ar prioritārās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; 
  • Sporta laukuma pārbūve, tostarp nodrošinot sporta inventāra iegādi mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai; 
  • Mācību aprīkojuma iegāde prioritārās izglītības programmas “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” īstenošanai. 

Finansējums

EUR 1 873 913,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 1 592 826,05 un valsts budžeta finansējums - EUR 281 086,95).