Studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksas atlikšana

Studiju un studējošā kredīta ņēmējiem tiek piedāvāta iespēja atlikt studiju, studējošo vai arī abu kredītu pamatsummu. Iespējams atlikt arī kredītam pielīdzinātās stipendijas pamatsummas atmaksu uz laiku līdz 6 mēnešiem. Lēmums par kredīta pamatsummas atmaksas atlikšanu pieņemts, lai atbalstītu studiju un studējošā kredīta ņēmējus, kam kam Covid-19 izplatības un valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa dēļ ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, ir radušās grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus.

studiju_kreditu_atmaksas_atliksana_covid19

Kredīta ņēmējam ar iesniegumu par pamatsummas atmaksas atlikšanu jāvēršas:

  • kredītiestādē, ar kuru ir noslēgts kredītlīgums
    • par studējošā kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2001. gada maijam (AS SEB banka un AS Citadele);
    • par kredītiem, kas izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu no 2001. gada maija (AS SwedbankaAS SEB bankaAS Citadele un SIA Intrum Latvia (LAS Latvijas Krājbanka));
  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā par studiju kredītiem, kas tika izsniegti no valsts budžeta līdzekļiem un tāpat arī par kredītam pielīdzināto stipendiju atmaksu.

Atbalstītais mehānisms ir vienkāršs – ja kredīta ņēmējs piesakās uz pamatsummas atmaksas atlikšanu līdz 6 mēnešiem, tā tiek piešķirta, nevērtējot, kurā nozarē strādā kredītņēmējs. Tas attiecas gan uz Covid-19 skartajām nozarēm, gan uz citām nozarēm, jo situācija ar apgrozījuma samazināšanos un ienākumu kritumu tieši vai netieši ietekmē gandrīz visas nozares.

Visi pārējie studiju un studējošā kredītlīgumu nosacījumi paliek nemainīgi – ir jāmaksā kredīta procenti, netiek pagarināts kredīta kopējais atmaksas termiņš un netiek veikti arī citi grozījumi kredītlīgumā.

Pieteikties pamatsummas atmaksas atlikšanai uz laiku līdz 6 mēnešiem varēs līdz 2020. gada 31. decembrim (Covid – 19).

Normatīvais regulējums jau paredzēja atmaksas termiņa atlikšanu, ja kredīta ņēmējam ir piešķirts bezdarbnieka statuss, un bezdarbnieki līdz diviem gadiem jau esošā regulējuma ietvaros ir atbrīvoti no pamatsummas maksājumiem.