Laiks Temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Materiāli
10.01.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Jauniešu izglītības apakšprogrammā Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

 Video ieraksts

10.01.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Pieaugušo izglītības apakšprogrammā Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

 Video ieraksts