Laiks Temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Materiāli
04.12.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu 2024. gada projektu konkursam (angļu val.) Potenciālie
projektu iesniedzēji no visām Nordplus dalībvalstīm
Nordplus apakšprogrammu galvenie administratori Tiešsaistes seminārs

(angļu val).

(angļu val).

(angļu val).

(angļu val).

(angļu val).

10.11.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Augstākās izglītības apakšprogrammā Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

Video ieraksts 

09.11.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Pieaugušo izglītības un Horizontālajā apakšprogrammā Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

Video ieraksts 

08.11.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Jauniešu un Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammās Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

Video ieraksts 

13.09.2023. Projektu pieteikumu sagatavošanas
seminārs
Studiju vizītēm
Nordplus Jauniešu apakšprogrammā
Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs
06.09.2023. Projektu pieteikumu sagatavošanas
seminārs
Sagatavošanas vizītēm
Jauniešu izglītības, Pieaugušo izglītības un
Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammās
Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs
23.08.2023. Konsultāciju seminārs par Nordplus Pieaugušo projektu īstenošanu

Apstiprināto Pieaugušo projektu koordinatori un partneri

VIAA Tiešsaistes seminārs
22.08.2023. Konsultāciju seminārs par Nordplus Jauniešu izglītības projektu īstenošanu Apstiprināto Jauniešu izglītības projektu koordinatori un partneri VIAA Tiešsaistes seminārs
10.01.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Jauniešu izglītības apakšprogrammā Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

 Video ieraksts

10.01.2023. Seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu Pieaugušo izglītības apakšprogrammā Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

 Video ieraksts