Sasniedzamais rezultāts

  • Metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve;
  • Dienesta viesnīcas jaunbūve;
  • Multifunkcionālas zāles un āra sporta laukumu jaunbūve;
  • Mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošana;
  • Nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegāde izglītības programmu "Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana", "Kokizstrādājumu izgatavošana", "Dzelzceļa pakalpojumi", "Enerģētika un elektrotehnika", "Autotransports", "Ķīmijas tehnoloģija", "Datorsistēmas" un "Programmēšana" īstenošanai. 

Finansējums

EUR 10 550 983,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 8 968 335,55 un valsts budžeta finansējums - EUR 1 582 647,45).