Sasniedzamais rezultāts 

  • Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas Aizupēs pārbūve, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu un mēbelēm;
  • Multifunkcionālās halles jaunbūve, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un sporta inventāru obligātā mācību priekšmeta “Sports” aktivitāšu nodrošināšanai. 

Finansējums

EUR 5 542802,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 4 711381,70 un valsts budžeta finansējums – EUR 831420,30