Rekvizīti studiju un studējošā kredīta atmaksai

Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija
tālrunis: +371 67814322,
e-pasts: info@viaa.gov.lv

Studiju kredīta atmaksai – rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Reģ.Nr. 90001800413
Saņēmēja banka: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta numurs: LV75TREL215020311500B
Maksājuma mērķis: Kredīta atmaksa, līg.Nr._____ Kods F40311220 *

* Ja kredītu atmaksā cita fiziskā vai juridiskā persona, tad jānorāda kredīta ņēmēja (par kuru tiek veikts maksājums) vārds, uzvārds un personas kods.

Maksājumus var ieskaitīt arī citās valūtās no ārvalstu bankām 

Beneficiary:
State Education Development Agency (SEDA), Address: Vaļņu street 1, Riga, LV-1050, Latvia
Bank:
Treasury of the Republic of Latvia, Bank address: Smilsu street 1, Riga, LV-1919, Latvia
SWIFT: TRELLV22
Account:
LV75TREL215020311500B
Comment line:
Credit No._____________, Name, Surname