Projekts "Profesionālās izglītības iestāžu modernizēšana"

VIAA loma

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) darbojas kā sadarbības partneris 17 profesionālās izglītības iestādēs, noslēdzot ar tām sadarbības līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta vadību un īstenošanu. 

Projekta mērķis

Modernizēt profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību

Projekta finansējums:

Pirmajā atlases kārtā 79 611 852 milj. eiro

Projekta darbības:

 • Aprīkojuma un iekārtu iegāde profesionālās izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās (skatīt zemāk tabulā);
 • Nodrošināt profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību un koplietošanas telpu, tai skaitā veselības punktu, dienesta viesnīcu, multifunkcionālo un sporta telpu, kā arī ēku, būvju un āra sporta laukumu infrastruktūras atjaunošanu, pārbūvi, restaurāciju vai jaunu ēku, būvju, āra sporta laukumu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un aprīkojuma, mēbeļu, iekārtu un inventāra iegādi.
 • mehānika un metālapstrāde
 • enerģētika
 • elektronika un automātika
 • ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
 • mašīnzinības
 • pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
 • tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
 • kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
 • poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana
 • būvniecība un civilā celtniecība
 • lauksaimniecība
 • mežsaimniecība un zivsaimniecība
 • datorzinātne
 • transporta pakalpojumi
 • skaistumkopšanas pakalpojumi
 • mākslas, mūzika un radošās industrijas
 • individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss)
 • veterinārija
 •  Rīgas Valsts tehnikums 
 •  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
 •  Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 
 •  Ogres tehnikums 
 •  Jelgavas Tehnikums 
 •  Valmieras tehnikums 
 •  Smiltenes tehnikums 
 •  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 
 •  Liepājas Valsts tehnikums
 •  Ventspils tehnikums
 •  Kandavas lauksaimniecības tehnikums
 •  Saldus tehnikums
 •  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
 •  Rēzeknes tehnikums
 •  Daugavpils Būvniecības tehnikums
 •  Daugavpils tehnikums 
 •  Rīgas Stila un modes tehnikums

Projekta īstenošanas pamats

2016. gada 19. aprīlī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”

Papildu informācija:

 • Visiem projekta iepirkumiem varat sekot līdzi VIAA mājaslapas sadaļā VIAA » iepirkumi.
 • Aktuālā informācija par katra projekta progresu ceturkšņos ​atrodama tehnikumu mājaslapās, kuru saites ir apkopotas sadaļā iestāžu modernizācija.