Sasniedzamais rezultāts

 • Mācību aprīkojumu modernizēšana 11 prioritārās izglītības programmās:
  • “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Video operators";
  • “Multimediju dizains” aprīkojuma iegāde” kvalifikācijā “Multimediju dizaina speciālists”;
  • “Foto dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Foto dizaina speciālists”;
  • “Vides dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijās “Vides dizaina speciālists” un “Tēlniecības objektu speciālists”;
  • “Interjera dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Interjera dizaina speciālists”;
  • “Reklāmas dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists”;
  • “Tekstilizstrādājumu dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Tekstilmateriālu dizaina speciālists”;
  • “Apģērbu dizains” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Apģērbu dizaina speciālists”;
  • “Metāla mākslinieciskās apstrāde” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Metālmākslas izstrādājumu modelētājs”;
  • “Koka mākslinieciskā apstrāde” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Stila mēbeļu modelētājs”;
  • “Būvniecība” aprīkojuma iegāde kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis”.
 • Daļēja dienesta viesnīcas (Jūrmalas gatvē 90, Rīgā) un inženiertīklu pārbūve atbilstoši jaunajam telpu plānojumam, ēkas pielāgošana personām ar īpašām vajadzībām, ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošana, kā arī jauna aprīkojuma un mēbeļu iegāde;
 • Mācību korpusa (Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā) pārbūve, izveidojot funkcionālas un mācību procesam piemērotas telpas, tās apvienojot telpu grupās atbilstoši tehnikumā īstenoto mācību priekšmetu specifikai;
 • Sabiedriskā korpusa (Jūrmalas gatvē 96, Rīgā) t.sk. administrācijas darba telpu, koplietošanas telpu (virsdrēbju garderobe, ēdnīca un aktu zāle), vairāku mācību darbnīcu (metālapstrādes, kokapstrādes un metāla liešanas) pārbūve, izveidojot funkcionālas un tehnikuma vajadzībām piemērotas telpas, kas pildītu gan administrācijas vajadzībām nepieciešamo telpu funkciju, gan arī mācību procesam nepieciešamo telpu funkciju;
 • Daudzfunkcionāla mācību korpusa jaunbūve,kurā būs izvietots filmēšanas paviljons, skaņas un video režijas telpa, fotostudija, teorētisko mācību telpas, palīgtelpas un saimnieciskās telpas.

Finansējums

EUR 5465177,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 4645400,45 un valsts budžeta finansējums - EUR 819776,55).