Jaunu kredītu dzēšana par darbu Ministru kabineta noteiktajās jomās un amatos netiks uzsākta, pamatojoties uz to, ka ar 2019. gada 3. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 575 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"" tiek svītroti 57., 59.1, 58., 59., 59.1, 60., 60.1, 61., 63., 67., 68. un 70. punkti, kuri noteica kredītu dzēšanas kārtību. 

Studiju un studējošā kredītu dzēšana turpinās tiem, kam tā jau ir piešķirta – jāiesniedz izziņas no darba vietas noteiktajā laikā par darbu apstiprinātajā profesijā.

Izziņas kredīta dzēšanai jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā - Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 vai elektroniski parakstītus dokumentus nosūtīt info@viaa.gov.lv. Izziņā nepieciešams norādīt šādus datus – Vārds, Uzvārds, personas kods, darba vietas reģistrācijas numurs, amats (vai profesija), darba laiks (normāls vai nepilns), slodze un datums, kad pieņemts darbā. Veidlapas paraugu var lejuplādēt sadaļā Dokumenti un veidlapas.