Nozaru konkurss 2022

21. septembrī Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā 14 jaunie profesionāļi no piecām profesionālās izglītības iestādēm sacentīsies lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursā "Augkopība". Konkursā tiek noskaidroti labākie topošie nozares jaunie speciālisti, kā arī tiek veicināta profesionālās izglītības pievilcība un pilnveidotas sadarbības starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Konkursā piedalīsies lauksaimniecības izglītības programmu audzēkņi no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības un Latgales industriālā tehnikuma. Kopumā sacentīsies septiņas komandas - katrā pa diviem audzēkņiem. Pa vienai komandai tiks pārstāvēta LLU Malnavas koledža, Latgales industrilā tehnikuma un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību.

Konkursa darba uzdevuma izpilde saistīta ar konkursa organizētāju iepriekš sagatavotiem teorētiskajiem jautājumiem, situāciju analīzes un praktiskajiem uzdevumiem, kas sadalīti 7 moduļos:

 • augkopība un vide (augkopības saistītie riska faktori videi, situācijas analīze par lauksaimnieciskās ražošanas ietekmi uz vidi, vides piesārņošanas riska mazināšanu);
 • lauksaimniecības sistēmas (lauksaimniecības sistēmu iedalījums un raksturojums);
 • augsne un tās apstrāde (Latvijas augšņu tipi, augsnes īpašības un to noteikšana lauka apstākļos, augsnes apstrādes veidi un to pielietojums, augsnes auglība, ielabošana, agroķīmiskā izpēte, mēslošana);
 • kultūraugi un augu maiņa/augseka (kultūraugu sugas un to audzēšana, kultūraugu sugu noteikšana pēc attēliem un sēklām);
 • augu aizsardzība (kaitīgie organismi un to ierobežošana, kaitīgo organismu noteikšana pēc attēliem);
 • augkopības mehanizācija I (darbs ar smidzinātāju un augu aizsardzības līdzekļiem (AAL));
 • augkopības mehanizācija II (traktortehnikas vadības sistēmas, augsnes apstrādes tehnika).

28. septembrī VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiks nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Viesnīcu pakalpojumi”. Konkursā piedalīsies topošie viesnīcu pakalpojumu, viesu uzņemšanas dienesta un viesmīlības pakalpojumu speciālisti no 12 profesionālās izglītības iestādēm.

Konkursā piedalīsies audzēkņi no Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības, Profesionālās vidusskolas Victoria, Smiltenes tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, SIA Bulduru Dārzkopības vidusskolas, Ventspils tehnikuma, Jelgavas tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Saldus tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības.

Konkursa “Viesnīcu pakalpojumi” darba uzdevums aptver pilnu numura uzkopšanas procesu:

 • gultu klāšana;
 • istabas uzkopšana;
 • vannas istabas un tualetes telpas uzkopšana;
 • virtuves zonas uzkopšana numuros pēc viesu aizbraukšanas, kā arī uzturēšanās laikā.

Darba uzdevums tiek veikts praktiskā darbībā, papildinot ar atbildēm uz teorētiskiem jautājumiem. Darba uzdevuma izpildei tiek izmantots viesnīcu uzkopšanai nepieciešamais inventārs un tīrīšanas līdzekļi, gultas veļa un dažādu dvieļu komplekts. 

No 5. līdz 6. oktobrim Latgales Industriālajā tehnikumā Daugavpilī deviņi jaunie speciālisti sacentīsies prasmju konkursā "Ceļu būve". Konkursā piedalīsies audzēkņi no Smiltenes tehnikuma, Saldus tehnikuma un Latgales Industriālā tehnikuma.

Jaunajiem speciālistiem būs jāveic teorētiskie uzdevumi ne tikai par darba drošību un ugunsdrošību, bet arī par būvniecības procesu, būvniecības dokumentāciju, tehnisko shēmu nolasīšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar objekta dokumentāciju. Praktiskie darba uzdevumi ietvers repera augstuma pārnešanu, kurā iekļauts ģeodēzijas daļas uzdevums, minerālmateriālu paraugu noņemšana un testēšana, laboratorijas daļas uzdevums, kā arī vispusīgus būvniecības darbi objekta teritorijā.