Izglītības iestāžu atlase projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"