Direktore

Dita Traidās

Direktore
 • Vadība

  Vadība

  Dita Traidās

  Direktore
  Visi kontakti
 • Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa

  Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa

  Kristīne Keiča

  Nodaļas vadītāja
  Visi kontakti
 • Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments

  Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments

  Elita Zondaka

  Direktores vietniece - departamenta direktore
  Visi kontakti
  • Pētniecības starptautisko programmu nodaļa

   Pētniecības starptautisko programmu nodaļa

   Maija Bundule

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa

   Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa

   Ineta Kurzemniece

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Nacionālais kontaktpunkts

   Nacionālais kontaktpunkts

   Jānis Ancāns

   Kontaktpunkta vadītājs
   Visi kontakti
  • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa

   Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa

   Dace Puriņa

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
 • Izglītības infrastruktūras projektu departaments

  Izglītības infrastruktūras projektu departaments

  Ilvars Bergmanis

  Departamenta direktors
  Visi kontakti
  • Projektu īstenošanas nodaļa

   Projektu īstenošanas nodaļa

   Aija Andersone

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Projektu vadības nodaļa

   Projektu vadības nodaļa

   Anita Birzniece

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
 • Juridiskās un administratīvās vadības departaments

  Juridiskās un administratīvās vadības departaments

  Sandra Sidiki

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
  • Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa

   Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa

   Ieva Dzene

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Informācijas tehnoloģiju nodaļa

   Vitālijs Kudrjašovs

   Nodaļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

   Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa

   Ailita Skrīvere

   Juriste
   Visi kontakti
  • Studiju kredītu administrēšanas nodaļa

   Studiju kredītu administrēšanas nodaļa

   Jolanta Puznere

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
 • ERASMUS+ programmas departaments

  ERASMUS+ programmas departaments

  Zane Gailīte

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
  • Augstākās izglītības mobilitātes nodaļa

   Augstākās izglītības mobilitātes nodaļa

   Dārta Darbiņa

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Stratēģisko partnerību nodaļa

   Stratēģisko partnerību nodaļa

   Jana Meržvinska

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

   Skolu un pieaugušo mobilitātes nodaļa

   Laima Jaunsubrēna

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Programmu vadības nodaļa

   Programmu vadības nodaļa

   Antra Meņģele

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
 • Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments

  Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments

  Didzis Poreiters

  Departamenta direktors
  Visi kontakti
  • Starptautiskās sadarbības programmu nodaļa

   Starptautiskās sadarbības programmu nodaļa

   Herberts Bucenieks

   Nodaļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Projekta vadības nodaļa

   Projekta vadības nodaļa

   Jana Lejiņa

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Karjeras atbalsta nodaļa

   Karjeras atbalsta nodaļa

   Ināra Punkstiņa

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Informācijas resursu nodaļa

   Informācijas resursu nodaļa

   Sintija Šmite-Tilika

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Profesionālās meistarības konkursu nodaļa

   Profesionālās meistarības konkursu nodaļa

   Maira Apsīte

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
 • Finanšu departaments

  Finanšu departaments

  Kristīne Fortiņa

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
  • Grāmatvedības nodaļa

   Grāmatvedības nodaļa

   Ārija Šinke

   Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede
   Visi kontakti
  • Starptautisko programmu finanšu nodaļa

   Starptautisko programmu finanšu nodaļa

   Irina Musaeļana

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Struktūrfondu pēcuzraudzības nodaļa

   Struktūrfondu pēcuzraudzības nodaļa

   Māra Zeidemane

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
 • Pieaugušo izglītības departaments

  Pieaugušo izglītības departaments

  Elīna Purmale-Baumane

  Departamenta direktore
  Visi kontakti
  • Projekta vadības nodaļa

   Projekta vadības nodaļa

   Kristīne Balandiņa

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Projekta finanšu nodaļa

   Projekta finanšu nodaļa

   Natālija Hertmane

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Mūžizglītības datu analītikas nodaļa

   Mūžizglītības datu analītikas nodaļa

   Elīna Ozoliņa

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Informācijas sistēmas vadības nodaļa

   Informācijas sistēmas vadības nodaļa

   Ilona Oksaniča

   Nodaļas vadītāja
   Visi kontakti