Sasniedzamais rezultāts

  • Mācību aprīkojuma iegāde četrās izglītības programmās: “Metālapstrāde”, “Mehatronika”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Datorsistēmas”, tai skaitā mācību aprīkojuma iegāde mācību programmas “Datorsistēmas” jaunizveidotai kvalifikācijai “Programmēšanas tehniķis” un pieejamā aprīkojuma modernizētšana kvalifikācijai “Datorsistēmu tehniķis”.
  •  Mācību aprīkojuma iegāde lodēšanas mācību darbnīcu izveidei kvalifikācijās "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis".
  •  Investīcijas metodiskā centra darbības nodrošināšanai.

Finansējums

2 449 254.00 eiro, (t.sk.tai skaitā ERAF finansējums –      2 081 865.90 eiro un valsts budžeta finansējums 367 388.10 eiro)