Nozaru prasmju konkursi 2020

Saistībā ar vīrusa Covid-19 izraisīto pandēmiju un valstī noteikto ierobežojumu dēļ 2020. gadā notika tikai divi nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi: “Augkopība” un “Ceļu būve”. Abos konkursos piedalījās 15 jaunie profesionāļi no piecām profesionālās izglītības iestādēm.

Konkursa “Augkopība” norise bija sadalīta septiņos moduļos, kuros konkursanti parādīja zināšanas par augkopību un vidi, lauksaimniecības sistēmām, augsni un tās apstrādi, kultūraugiem un augu maiņu un augu aizsardzību. Vienlaikus konkursanti strādāja ar smidzinātāju modulī augkopības mehanizācija I, kā arī minerālmēslu izsējā modulī augkopības mehanizācija II.

Nozaru prasmju konkursa “Ceļu būve” dalībnieki pierādīja savas prasmes bruģa segumu ieklāšanā uz iepriekš izlīdzināta šķembu pamata, noteica grunts paraugu granulometrisko sastāvu laboratoriskā pārbaudē, bitumena konsistences rādītājus ar adatas penetrācijas metodi, aprēķināja Losandželosas koeficientu, veica mērījumus ar optisko un lāzera nivelieri, demonstrēja praktiskās un teorētiskās zināšanas ceļu būvē izmantojamo iekārtu un rokas instrumentu lietošanā. Konkursā vērtēja arī jauniešu zināšanas par darba aizsardzību.

VIAA ESF ansamblis