Sasniedzamais rezultāts 

Valmieras tehnikumā:

  • Multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas jaunbūve un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana,
  • Mācību korpusa pagraba telpu atjaunošana,
  • Nodrošināt nepieciešamā aprīkojuma, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi prioritāro izglītības programmu “Mehānika un metālapstrāde” un “Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” īstenošanai.

Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālajā struktūrvienībā:

  • Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve;
  • Dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību kabinetu atjaunošana;
  • Nodrošināt nepieciešamā aprīkojuma, mēbeļu un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi prioritāro izglītības programmu “Koka izstrādājumu izgatavošana” un “Meža darbi un tehnika” īstenošanai;
  • Aprīkot dabas zinību kabinetus (fizika un ķīmija) ar mācību priekšmeta īstenošanai nepieciešamām tehniskajām ierīcēm, aprīkojumu un mēbelēm. 

Finansējums

EUR 1 786 690,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 1 518 686,50 un valsts budžeta finansējums - EUR 268 003,50).