Nozaru prasmju konkursi 2018

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursos 2018. gadā piedalījās 27 topošie speciālisti no astoņām profesionālās izglītības iestādēm. Jaunie profesionāļi pierādīja savas prasmes un meistarību četros nozares konkursos:

“Lauksaimniecība” konkursantiem bija jāpārzina jomas par augkopību, lopkopību un lauksaimniecības tehniku. Konkursā “Ceļu būve” konkursanti veica bruģa seguma ieklāšanu uz iepriekš sagatavota pamata, noteica grunts granulometriju, atpazina ceļu būvē izmantojamās iekārtas un instrumentus un to raksturojumus, kā arī strādāja ar ģeodēzijas mērījumiem un aprēķiniem dabā.

Nozares prasmju konkursā “Dzelzceļa transports” dalībnieki  veica lokomotīves auto sakabes, bremžu sistēmas, riteņu pāru un to bukses mezglu pārbaudi, defektoskopiju un mērīšanu, izmantojot stendus, defektoskopijas ierīces, mērinstrumentus un citas palīgierīces saskaņā ar spēkā esošām rokasgrāmatām. Tāpat tika pārbaudīta iemaņu pielietošana uz simulatora  sadarbībā ar dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķiem.

Savukārt konkursā “Dzelzceļa pakalpojumi” bija ietverta dzelzceļa stacijas dežuranta darba rīcības kārtības izveide, ja rodas situācija, kad ir apdraudēta satiksmes drošība. Konkursanti veica arī vilcienu maršrutu sagatavošanu, ievērojot dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus un VAS “Latvijas dzelzceļš” spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Sadarbībā ar lokomotīvju saimniecības tehniķiem konkursanti imitēja reālas situācijas vilcienu kustības organizēšanā.

VIAA ESF ansamblis