Sasniedzamais rezultāts

  • Dienesta viesnīcas Nr. 2 ēkas pārbūve;
  • Tehnikuma stadiona un stadiona administrācijas ēkas pārbūve;
  • Aprīkojuma un mēbeļu iegāde prioritārās izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un „Autotransports” īstenošanai, dabaszinību un vispārējās vidējās izglītības kabinetiem, bibliotēkai, semināru zālei, dienesta viesnīcai Nr. 2 un Nr. 3;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un ierīkošana;
  • Sporta aprīkojuma iegāde.

Finansējums

EUR 3821348,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 3248145,80 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 573202,20).