Sasniedzamais rezultāts

  • Multifunkcionālas zāles būvniecība sporta stundu norises nodrošināšanai, kā arī interešu izglītības (sporta sekcijas, jauktais koris, tautas deju kolektīvs, instrumentālais ansamblis, u.c) nodarbību organizēšanas nodrošināšanai;
  • Mācību darbnīcu būvniecība, lai modernizētu izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” īstenošanu, un nodrošinātu no jauna ieviešamās izglītības programmas “Mehatronika” mācību aprīkojuma izvietošanu. 

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas – 4 429 426,00 EUR (t.sk. ERAF finansējums – 3 441 395,85 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums - 607 305,15 EUR, neattiecināmās izmaksas 380 725,00 EUR)


Sasniedzamais rezultāts

  • Mācību darbnīcu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, vienlaicīgi uzlabojot ēkas ārējo izskatu (SAM 4.2.1)

Finansējums 

EUR 439 000,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 373 150.00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 65 850.00)

Lasīt par projekta gaitu