Laiks Temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Materiāli

15.09.2015.
plkst.10.00

Seminārs par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē

29.01.2015.
plkst.14.00

Seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam sistēmā Espresso - Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu apakšprogramma Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē  

29.01.2015.
plkst.10.00

Seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam sistēmā Espresso - Augstākās izglītības apakšprogramma Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē  

27.01.2015.
plkst.14.00

Seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam sistēmā Espresso - Pieaugušo izglītības apakšprogramma Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē  

27.01.2015.
plkst.10.00

Seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam sistēmā Espresso- Jauniešu izglītības apakšprogramma Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē  

16.01.2015.
plkst. 10.00

Projektu pieteikumu aizpildīšana Nordplus programmas 2015. gada konkursam Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīgā, 118.telpa

13.01.2015.
plkst. 10.00

Projektu pieteikumu aizpildīšana Nordplus programmas 2015. gada konkursam Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīgā, 118.telpa

08.01.2015.
plkst. 10.00

Projektu pieteikumu aizpildīšana Nordplus programmas 2015. gada konkursam

Potenciālie projektu iesniedzēji

VIAA Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīgā, 118.telpa