Kredīta dzēšana citos gadījumos

Studiju un studējošā kredītus dzēš šādā īpašajā gadījumā:

  • kredītņēmējs ir miris vai kļuvis par pirmās vai otrās grupas invalīdu

Studējošā kredītus dzēš šādā īpašajā gadījumā:

  • kredītņēmējam ir piedzimis bērns 

Studējošā kredīta dzēšana bērna piedzimšanas gadījumā

Studējošo kredīta no valsts budžeta līdzekļiem dzēšana sakarā ar bērna piedzimšanu - ja kredīta ņēmējam (viņa laulātajam) kredīta izmaksas laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas kredīta ņēmējam studējošo kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Ja abi laulātie ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles). Studējošo kredīts tiek dzēsts arī par bērniem, kuri ir adoptēti kredīta izmaksas laikā vai kredīta atmaksas laikā. Tiesības pretendēt uz kredīta dzēšanu rodas, sākot ar bērna astoto dzīvības dienu.

Pieteikumi kredīta pamatsummas daļas dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un pēc attiecīgās augstākās izglītības iestādes beigšanas iegūto diplomu.

Studējošā kredīta no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšana sakarā ar bērna piedzimšanu - ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš no valsts budžeta līdzekļiem 30 procentu apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu.

Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas tikai uz vienu no viņiem (pēc izvēles). Studējošā kredīts tiek dzēsts arī par bērniem, kuri ir adoptēti studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā. Tiesības pretendēt uz studējošā kredīta dzēšanu rodas no astotās bērna dzīvības dienas.

Pieteikumi kredīta pamatsummas daļas dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību un pēc attiecīgās augstākās izglītības iestādes beigšanas iegūto diplomu.

Studiju un studējošā kredīta dzēšana kredītņēmēja miršanas vai invaliditātes gadījumā

Kredīti, kredītu procenti un līgumsodi tiek dzēsti, ja kredīta ņēmējs ir miris vai kļuvis par pirmās vai otrās grupas invalīdu.

Pieteikums studiju un studējošā kredīta no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu dzēšanai iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot dokumentus, kas pamato iepriekšminētā gadījuma pamatotību.

Pieteikums studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem dzēšanai iesniedzams VIAA, uzrādot dokumentus, kas pamato iepriekšminētā gadījuma pamatotību.

Pieteikums studējošo kredīta no valsts budžeta līdzekļiem dzēšanai iesniedzams attiecīgajā kredītiestādē, kas administrē izsniegto kredītu, uzrādot dokumentus, kas pamato iepriekšminētā gadījuma pamatotību.