Sasniedzamais rezultāts

  • Dienesta viesnīcas Ūdeļu ielā 26, Rīgā, pārbūve.
  • Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīgā, un 2 mācību korpusu Ūdeļu ielā 22A un 22B, Rīgā, atjaunošana.

Finansējums

EUR 4943065,00 (t.sk. ERAF finansējums – EUR 4201605,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 741459,75)