Laiks Temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Materiāli
25.11.20.

Seminārs Nordplus programmas 2021. gada konkursa nosacījumi,

Nordplus Augstākās izglītības un Ziemeļvalstu valodu apakšprogramma

Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

 

Youtube

24.11.20.

Seminārs Nordplus programmas 2021. gada konkursa nosacījumi,

Nordplus Jauniešu, Pieaugušo izglītības un Horizontālā apakšprogramma

Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

Youtube

24.09.2020

 

Konsultāciju seminārs 2020. gada Nordplus Jauniešu izglītības projektu īstenotājiem 2020.gadā apstiprināto Pieaugušo izglītības projektu īstenotāji VIAA Tiešsaistes seminārs

 

Youtube

23.09.2020

Konsultāciju seminārs 2020. gada Nordplus Pieaugušo izglītības projektu īstenotājiem 2020. gadā apstiprināto Jauniešu projektu īstenotāji VIAA Tiešsaistes seminārs

 

08.09.2020

Seminārs par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Tiešsaistes seminārs

 

10.01.2020

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu Nordplus Pieaugušo izglītībasapakšprogrammā

Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA VIAA, Vaļņu ielā 3, 2. stāva zālē  

09.01.2020

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu Nordplus Jauniešu izglītības apakšprogrammā

Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA VIAA, Vaļņu ielā 3, 2. stāva zālē  

07.01.2020

Semināru Kuldīgā par Nordplus programmas 2020. gada konkursu

Potenciālie
projektu iesniedzēji
VIAA Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6, 3. stāva zāle