Kredīta dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem iespējama šādos gadījumos*:

  • valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri strādā konkrētās nozarēs, kas jau ir saņēmuši apstiprinājumu par darbu noteiktajā profesijā. Jaunu kredītu dzēšana par darbu Ministru kabineta noteiktajās jomās un amatos netiks uzsākta. 
  • ja studējošā kredīta no valsts budžeta līdzekļiem un studējošā kredīta no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksas laikā piedzimst bērni;
  • ja kredīta ņēmējs ir miris vai kļuvis par pirmās vai otrās grupas invalīdu.

_______________________

* Saskaņā ar 2001. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" 8.nodaļu, 2001. gada 29. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 8. nodaļu un 2001. gada 23. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" 3. nodaļu.